Náhum próféta könyve

Náhum könyvének hátterében az ókori világot megrengető események állnak. Az asszír seregek Kr.e. 663-ban törtek rá az egyiptomi Thébára, erre utalhat 3,8, ugyanakkor Náhum fő mondanivalója a Ninivét fenyegető veszedelem. Ez a mezopotámiai város, az Újasszír Birodalom gyöngyszeme, Kr.e. 612-ben esett el. Palesztina térségében ekkor már több, mint egy évszázada berendezkedtek az asszírok. Ez a birodalom felfoghatatlanul nagy területet uralt, bukása hihetetlennek tűnt, de a próféta tudta: a türelmes Isten hatalma nagy! (1,3) Náhum kizárólag a bűnös Ninivét látta maga előtt, Júdáról, arról, hogy Isten népe is vétkezett, ő nem beszélt. A címfeliratban említett Elkós, ahonnan a próféta származott, máig ismeretlen előttünk.