Lukács evangéliuma

Lukács evangéliuma egy kétkötetes mű első darabja. Az evangélium Jézus születésének, életének, halálának és feltámadásának történetét beszéli el. Ehhez szervesen kapcsolódik az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv, a folytatás, az egyház születésének és első évtizedeinek históriájával. Lukács, aki minden bizonnyal Pál apostol munkatársa volt, mondanivalóját Márk evangéliumát követve rendezte el. Egyedül Lukács elbeszélésében maradt ránk néhány meghatározó történet (Keresztelő János születése, a tizenkét éves Jézus, a naini ifjú feltámasztása, a tíz leprás, Zákeus, emmausi tanítványok); és emlékezetes példázat (pl. az irgalmas samaritánus, az elveszett drachma, a tékozló fiú, a gazdag és Lázár). Ez az evangélium a születés ígéretétől kezdve egészen a mennybemenetelig végigköveti Jézus Krisztus útját, elénk tárja kapcsolatát tanítványaival, megismertet emberi elutasítással és az Őt elfogadó kevesek hódolatával is.