Istentiszteleti rendtartás 2020.12.06. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 06.

Az igehirdetés alapigéje: „Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám…”
(Zsolt40,2); „De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen…” (Ézs30,18)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 304:1
3. Főének: 312: 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 15, 11-32
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő
8. Igehirdetés:Zsolt40,2; Ézs30,18 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni kórusmű: Kodály Zoltán: Adventi Ének
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Vers: Túrmezei Erzsébet: Ahol ránk Jézus vár Nagy Ágnes hittanos
12. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
13. Záró ének: 309: 1-3,7

Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti Énekkar éneke felvételről került bemutatásra.
Vezényel: Vass Sándor
A gyülekezeti éneklést vezeti: Sas Nelli és Molnárfi Melinda gyülekezeti
tagok

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. december 13.
Igehirdetők: 10:00 – Vad Zsigmond 18:00 – Szász Anna Boglárka
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Ecsedi Gábor Attila 64 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és
én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)

2. A Rákóczi-harang:
– december 3-án, csütörtökön 16 órakor Szőke Viktor emlékét hirdette
– december 4-én, pénteken 11 órakor Török Tiborné halálának 60. évfordulójára
szólalt meg.
– istentiszetelet után Juhász Ferenc emlékét hirdeti.

1. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség az adventi alkalmak
megtartásával kapcsolatban a Tiszántúli Református Egyházkerület
Elnökségének és Esperesi Karának ajánlását követi.
Ennek értelmében még nem tartunk nyilvános istentiszteletet és ma advent
második vasárnapján online lehet követni a 18 órás Nagytemplomi
istentiszteletet a gyülekezet honlapján és Facebook oldalán keresztül.
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban arra kérjük a testvéreket,
hogy figyeljék egyházunk közleményeit.

2. 2020. december 13-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő hálaadó Istentiszteleten
köszöntjük Vad Zsigmond esperes-lelkipásztort nyugdíjba vonulása alkalmából.
3. Ma a Kárpát-medencei Imanaphoz lehetőség van online csatlakozni, a
reformatus.hu illetve a ttre.hu weboldalon. Arra buzdítanak a szervezők, hogy
járuljunk Isten elé könyörögjünk vezetőinkért, egyházunkért,
gyülekezeteinkért, lelkipásztorainkért ,iskoláinkért, betegeinkért,
magányosainkért, s e jelen helyzetben különösen is orvosainkért, nővéreinkért,
a szociális és egészségügyi területen dolgozókért, szeretetotthonaink lakóiért
és munkatársaiért.

3. A Magyar Református Szeretetszolgálat elindította ebben az évben is
Szeretetdoboz elnevezésű tartósélelmiszer gyűjtő programját. Szeretetdoboz
program célja, hogy a mindennapokhoz nyújtson segítséget a rászoruló
családoknak és időseknek. Az összeállított segélycsomagokba
alapélelmiszerek és higiénés termékek kerülnek. A novemberben összegyűjtött
Szeretetdobozokból és a pénzadományokból vásárolt termékekből
egységcsomagokat készítünk és még az ünnepek előtt eljuttattjuk a nehéz
körülmények között élőknek. Arra kérünk mindenkit, aki teheti,
pénzadománnyal támogassa a tartós élelmiszergyűjtést. Ezt kétféleképp
tehetik meg az adakozók: a 1358-as adományvonal hívásával vagy az
adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül.

4. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az
iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges
lelkészi ajánláshoz időpontot kell kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy
telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek
gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.

5. Szeretettel köszönjük meg mind a banki utalással beérkezett, mind pedig a
személyesen befizetett egyházfenntartói járulékot és adományokat. Köszönjük a
rászorulók számára befizetett adományokat. Az adományból a Diakóniai
Bizottságunk 60 rászoruló család számára tud segítséget nyújtani.
További információk a gyülekezet életével kapcsolatban a honlapon olvashatók!

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban
érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi
vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány
megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)