Kedves Testvérek!

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének ajánlása alapján a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Elnöksége a következő döntést hozta:

2020. december 13-tól újra nyilvános istentiszteleteket tartunk vasárnaponként 8 órakor, 10 órakor és 18 órakor.

A járványügyi szabályokat kérjük továbbra is betartani, hogy ezzel is segítsük egészségünk védelmét!

Az istentiszteletre érkezőktől kérjük az alábbi járványügyi szabályok szigorú betartását:
– a belépéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata.
– az istentiszteleten kizárólag orrot és szájat eltakaró maszk viselésével vehetünk részt.
– liturgiás lapokat (istentiszteleti rendtartást) nem osztunk a járvány ideje alatt.
– a templomban is kötelező tartani a jogszabályban meghatározott 1,5 méteres védőtávolságot más személyektől, ezért presbiterek fognak segíteni az ültetésnél, valamint kérjük, vegyék figyelembe a padokra kihelyezett táblák utasításait!
– a fiatalabb gyülekezeti tagjaink a karzatokon foglaljanak helyet.
– családtagok és egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás mellett.
– a 65 éven felüliek számára külön részt jelölünk ki a templomban. Kérjük idősebb testvéreinket, hogy a szószéktől jobbra található padsorokban foglaljanak helyet!
– a templomban az istentiszteleti alkalmak között a szellőztetésről gondoskodunk.
– az istentisztelet ideje alatt gyermekistentiszteletet tartunk maximum 7 fős kiscsoportokban. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekfoglalkozásra ne menjenek be!
– a perselyeket a kijáratoknál fogjuk elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani.
– az istentiszteletek végén a templom villamos sínek felőli ajtaját is kinyitjuk, hogy elkerüljük az ajtóban a csoportosulást.
– a keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk, temetési alkalmakat a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával megtartjuk, az esküvőkre a 484/2020. számú kormányrendeletbe foglaltak érvényesek.
– személyes találkozással járó kiscsoportos alkalmakat továbbra sem tartunk. Arra kérjük a csoportokat, hogy ahol lehetséges, online térbe helyezzék át az alkalmakat.

Természetesen továbbra is közvetítjük az istentiszteleti alkalmakat interneten és a Debrecen Televízión keresztül.

Áldott adventi készülődést kívánunk a testvéreknek!

A Gyülekezet Elnöksége