Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” (Máté evangéliuma 16, 13-17)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 161:1
3. Főének: 167:1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Filippi 2, 1-11 – Szekeres Blanka konfirmandus
6. Imádság – Nagy Blanka konfirmandus
7. Igehirdetés előtti ének: 246:2
8. Igehirdetés: Máté 16, 13-17 – Molnár Szabolcs beosztott
lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 234:2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Konfirmáció előtti ének :463:1
12. Konfirmáció – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
13. Köszöntés – Ember Sándor főgondnok
14. Úrvacsora előtti ének: 435:1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor (úrvacsorai énekek:457-462)
16. Hirdetések
17. Záró ének: 398:1-5
________________________________________
Orgona: Kun Rajmund

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. augusztus. 23.
Igehirdetők: 8:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Vad Zsigmond,
18:00 – Kubinyiné Mikó Ágnes
________________________________________

Hirdetések:
1. Az úrvacsorai jegyeket konfirmandus gyermekek szülei ajánlották fel az úrasztalára.
2. A mai napon Balogh–Szücs Viktória és Kerényi Szabolcs gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
3. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Hajdú Péter és Nagy Emese, Balogh Attila és Karácsony Anita, Papp Ferenc és Tóth Dóra,
4. Az elmúlt héten eltemettük Moczok Lászlóné (Pál Eszter), 97 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
________________________________________

1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségének a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni. Tekintettel a környező országokban és hazánkban a betegek emelkedő számára az istentisztelet után a kézfogást mellőzzük.
2. Szeptember 26-án, szombaton lesz Gyülekezeti Napunk a Dorcas kempingben, melynek részvételi díja 500 Ft. Ez befizethető a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással. A gyülekezeti napra már lehet regisztrálni személyesen és gyülekezetünk weboldalán (www.nagytemplom.hu).
3. Újra látogatható a Nagytemplom a turisták számára. A Kálvin János Galéria időszaki kiállítását – Dr. Kocsis Attila: A Biblia üzenete bélyegeken – című tárlatát nyár végéig meghosszabbítottuk. Megújult kiállítóterekkel és új attrakciókkal várunk vissza minden kedves látogatót!
4. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételi eljárást hirdet, amelyre szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését. Bővebb információ a www.felveteli.drhe.hu weboldalon található.
5. Augusztus 24-én, hétfőn 20 órától az OrgonaPont programsorozat debreceni állomásaként Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad közös koncertet a Szent Anna Székesegyházban. Gyülekezeti tagjaink számára kedvezményes belépőjegyeket biztosítanak. Regisztrálni a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy személyesen lehet.
6. Augusztus 29-én, szombaton 16 órától a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában Családi Délutánt szervezünk gyülekezetünk kisgyermekes családjai részére.
7. Az Immánuel Otthon és Iskola új épületének építése megkezdődött a Kishegyesi út 156. szám alatt.
8. A vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteleteket a Debrecen Televízió augusztus 23-ig élő adásban közvetíteni fogja.
9. A Magyar Református Szeretetszolgálat elindította tanszergyűjtő akcióját „Radírozzuk ki a különbséget” címmel. Az új, vagy esetleg használt, de jó állapotú tanszereket a Szeretetszolgálat központi irodáiban lehet leadni augusztus végéig. Ezek pontos helyszínéről és nyitvatartásáról a www.jobbadni.hu oldalon tájékozódhatnak az adományozók.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a konfirmandus fiatalokért. a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)