Istentisztelet 2020. augusztus 23. 10 óra

2020 – A TANÍTÁS ÉVE

2020. augusztus 23.

Az igehirdetés alapigéje: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Korinthus 4,7)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329:2
3. Keresztelő:
4. Főének: 166:1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Korinthus 4, 1-13 Dr. Fekete Károly püspök
7. Imádság
8. Igehirdetés előtt: John TRAVERS: Cornet woluntary c. kis orgonamű. Előadja: Sepsy Károly nyugalmazott orgonista-lelkész
9. Igehirdetés: 1Korinthus 4,7 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 265, 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Oláh István lelkész
13. Köszöntések
14. Záró ének: 434:1-4
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Hirdetések:
1. A mai napon Nagy Viktória, Rada Péter és Halasi Ezékiel Dávid gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Győrfi Gábor és Papp Rita, Elek Zoltán és Viszokai Vivien
3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Szanyi Gyuláné (Lukács Ilona), 87 évet élt és Nyíri László, 88 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
4. A Rákóczi harang:
– az elmúlt héten id. Vántsa Zoltán és felesége Vántsa Zoltánné (Gáspár Valéria) emlékét hirdette;
– istentisztelet után Kövér László nyugalmazott református lelkipásztor és felesége Kövér Lászlóné (Vámosi-Nagy Edit) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a Testvérek és minden magyar állampolgár egészségének a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni. Tekintettel a környező országokban és hazánkban a betegek emelkedő számára, az istentisztelet után a kézfogást mellőzzük.
2. Szeptember 26-án, szombaton lesz Gyülekezeti Napunk a Dorcas kempingben, melynek részvételi díja 500 Ft. Ez befizethető a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással. A gyülekezeti napra már lehet regisztrálni személyesen és gyülekezetünk weboldalán (www.nagytemplom.hu).
3. Újra látogatható a Nagytemplom a turisták számára. A Kálvin János Galéria időszaki kiállítását – Dr. Kocsis Attila: A Biblia üzenete bélyegeken – című tárlatát nyár végéig meghosszabbítottuk. Megújult kiállítóterekkel és új attrakciókkal várunk vissza minden kedves látogatót!
4. Augusztus 24-én, hétfőn 20 órától az OrgonaPont programsorozat debreceni állomásaként Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad közös koncertet a Szent Anna Székesegyházban. Gyülekezeti tagjaink számára kedvezményes belépőjegyeket biztosítanak. Regisztrálni a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy személyesen lehet.
5. Augusztus 29-én, szombaton 16 órától a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában Családi Délutánt szervezünk gyülekezetünk kisgyermekes családjai részére.
6. Az Immánuel Otthon és Iskola új épületének építése megkezdődött a Kishegyesi út 156. szám alatt.
7. A vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteleteket a Debrecen Televízió augusztus 30-ig élő adásban közvetíteni fogja.
8. A Magyar Református Szeretetszolgálat elindította tanszergyűjtő akcióját „Radírozzuk ki a különbséget” címmel. Az új, vagy esetleg használt, de jó állapotú tanszereket a Szeretetszolgálat központi irodáiban lehet leadni augusztus végéig. Ezek pontos helyszínéről és nyitvatartásáról a www.jobbadni.hu oldalon tájékozódhatnak az adományozók.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)