Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 10.

…EGY SZENVEDÉLYES ÉLET ISTEN KEZÉBEN
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: Bír 16, 28
„Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon!”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 68:1
3. Gyermekpercek
4. Főének: 138:1–2,4
5. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Bír 16, 4-6;16-30
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 38:6
10. Igehirdetés: Bír 16,28 Beszterczey András lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: Erőt adsz minden helyzetben
14. Hirdetések
15. Záróének: 591:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Elmúlt héten eltemettük Balogh Elek Miklósné (Ivánka Ilona) 86 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK
1. Örömmel hirdetjük, hogy 2023. szeptember 05-én megszületett Molnár Levente Szabolcs, Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor és felesége Molnárné Bokross Márta harmadik gyermeke.
2. Szeptember 16-án (szombaton) 8–11.30 között a Egyháztáji Vásár lesz Gyülekezeti Központ udvarán (Leány utca 2–4.)
3. Szeptember 16-án (szombaton) 19 órától az Ars Sacra Fesztivál országos rendezvénysorozat alatt kitárjuk a Nagytemplom kapuit, orgonakoncerttel és templomlátogatással várjuk látogatóinkat.
4. Szeptember 18-án (hétfőn) 18 órakor folytatódik a Bibliaiskola. Ez az alkalom kivételesen az Imateremben lesz megtartva, a továbbiak pedig a fűtési szezonig a Gyülekezeti Teremben lesznek.
5. Szeptember 29 és október 1. között Evangelizációs alkalmakat tartunk itt a Nagytemplomban, melyen Hajdú Zoltán Levente a Magyar Református Egyház Missziói Szolgálatának szakmai vezetője vagy szóládi lelkipásztor lelkipásztor fog szolgálni. Az evangelizáció első alkalma után a Karakter Könyvesbolt és Kávézóban Kevesda Szilvia misszionárius előadása lesz hallható.
6. Október 13-án (pénteken) 18 órakor a dél-koreai testvéregyházunk kórusa ad koncertet. A különleges alkalomra szeretettel várjuk.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 13. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban. Szeptember 17-én a 10 órás istentisztelet után a konfirmációra való beiratkozással és a felkészítéssel kapcsolatban kapnak tájékoztatást az érdeklődők.
8. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
9. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Szilágyi Zoltán 18:00: Szilágyi Zoltán