Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 21.

NEKED IS HELYED VAN A GYÜLEKEZETBEN!
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje:
„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”

Az istentisztelet rendje
1. Konfirmandusok bevonulása
2. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
3. Fennálló ének: 65:1
4. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
5. Főének: 821:1–3
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1Kor 12,12–27 Fórián Szófia konfirmandus
8. Imádság Szabó Réka Mandula konfirmandus
9. Igehirdetés előtti ének: 822:7
10. Igehirdetés: 1Kor 12,27 Beszterczey András lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: Krisztus testének tagja vagy már
14. Konfirmáció
15. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
16. Záróének: 826:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Szabó András és
Tislér Violetta, Földvári István és Dr. Csordás Gréta.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Csontos László születésének 100. évforulója alkalmából szólalt meg. Istentisztelet után Dékán Elek református lelkész és felesége, Bertók Sára emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Csige Istvánné (Darabos Erzsébet) 95 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK
1. Június 10-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Debreceni Református Kollégium díszudvarán. Regisztrálni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetinap oldalon lehet. Regisztrációs díj felnőtteknek és 14 éves kor feletti fiataloknak 1000 Ft, gyermekeknek (3-14 éves korig) 500 Ft.
2. Június 10-én (szombaton) 16 órától lesz az Ez az a nap! elnevezésű, felekezetközi dicsőítő-evangelizációs rendezvény a Nagyerdei Stadionba. Részletek: www.nagytemplom.hu/ezazanapdebrecen
3. Május 29-én (hétfőn) jubileumi konfirmáció lesz gyülekezetünkben, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni május 22-ig.
4. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
5. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz 4–10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
6. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.