Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 20.

HOGYAN VÁLTOZTAT MEG A KEGYELEM?
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: Lk 7,40–43
„Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondanivalóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: Liszt Ferenc: Nun danket alle Gott
1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 208:1
3. Bűnvallás és Kegyelemhirdetés
4. Főének: 797
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézs 61,1–4
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 778
9. Igehirdetés: Lk 7,36–50 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 725
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Himnusz
14. Záróének: 32:1,4,5
Postludium: Th. Dubois: Marche-Sortie

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár, karnagy

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Nagy István László 74 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK
1. Augusztus 21–22-én (hétfőn és kedden) a Lelkészi Hivatal zárva tart.
2. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Bánki Református Általános Iskola udvarán, részletek: www.nagytemplom.hu/gyulekezeti-nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
3. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 13. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
4. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.
5. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Mátyásné Szabó Beáta 10:00: Beszterczey András 18:00: Püski Gábor