Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 13.

SZERETNI VALAKIT VALAMIÉRT
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: Énekek 2,1–3
„A Sárón nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma. Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 84:6
3. Bűnvallás és Kegyelemhirdetés
4. Főének: 667:1–4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Énekek 2
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 209:1
9. Igehirdetés: Énekek 2,1¬–3 Beszterczey András lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 548:3
13. Hirdetések
14. Záróének: 804:1–3

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Porcsalmy Gergely Csanád 48 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK
1. Augusztus 20-án (vasárnap) a Virágkarneváli felvonulás és ünnepség miatt a Kossuth tér le lesz zárva, a Nagytemplom megközelíthetősége nagyon nehéz, ezért a 10 órakor kezdődő Istentiszteletet a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában tartjuk. (Az Oratórium második emeleten található, amely lifttel is megközelíthető.) Aznap 8 órakor és 18 órakor istentisztelet nem lesz.
2. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Bánki Református Általános Iskola udvarán, részletek: www.nagytemplom.hu/gyulekezeti-nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
3. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 13. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
4. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorozásának beszerzésére.
5. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk a tisztújításért, a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
10:00: Oláh István

Lelkészi Hivatal nyári nyitvatartása:
H: 9–14 óra; K: 8–14 óra; Sz: 8–16 óra; Cs: 8–14 óra; P: 8–14 óra