Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 6.

NE AGGÓDJATOK A HOLNAPÉRT
Igehirdető: Vad Zsigmond

Az igehirdetés alapigéje: Jak 4,14a
„Azt sem tudjátok mit hoz a holnap.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 201:1
3. Keresztelés
4. Főének: 746:1–3
5. Előfohász Pálfi Karolina exmisszus
6. Igeolvasás: Mt 6,31–34; Lk 12,16–21; Jak 4,13–17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 745:1
9. Igehirdetés: Jak 4,14a Vad Zsigmond nyugalmazott esperes-lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 351
13. Úrvacsora, Ágenda (757–761) Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
14. Áldás
15. Hirdetések Vad Zsigmond nyugalmazott esperes-lelkipásztor
16. Záróének: 798:1–3

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek
Ma Szász Veronika és Szász Léna Gabriella részesültek a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Dr. Szegedi István és Dr. Kiss Evelin.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Horváth Attila 53 évet élt és Horváth Béla 56 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Kollár József születésének 100. és Sarkadi István születésének 80. évfordulóját hirdette.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Dr. Kiss Gergely és családja adományozta.
2. Augusztus 20-án (vasárnap) csak a 10 órakor kezdődő istentisztelet lesz megtartva a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában.
3. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
4. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorozásának beszerzésére.
5. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Dancsó Zoltán; 10:00: Beszterczey András; 18:00: Pálfi Karolina