Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. augusztus 27.

BEZZEG A MI IDŐNKBEN!
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: Bír 2,11–12
„Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a Baalokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Mátyásné Szabó Beáta bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 150:1
3. Keresztelés
4. Főének: 208:1–3
5. Bűnvallás és kegyelemhirdetés Püski Gábor bo. lelkipásztor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Bír 2,6–16
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 231:1
10. Igehirdetés: Bír 2,11–12 Beszterczey András lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 824:2
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések
14. Záróének: 159:1,3–5

Orgonál: László Lóránd

Szeretteink, akik részesültek a keresztség sákramentumában
Ma Fábián Panka, Hires Viktor, Jenei Janka, Kovács Olivér, Marosi Tornyos Péter, Papp Mendel István és Szendrey Zsombor részesültek a keresztség sákramentumában.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Oláh Tibor László 82 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang istentisztelet után Megyeri Béla református lelkipásztor halálának 40. és felesége, Sipos Erzsébet halálának 24. évfordulóját fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Örömmel hirdetjük, hogy megszületett Orosz Sándor és Orosz-File Éva gyülekezeti tagjaink második gyermeke, Orosz Odett.
2. Augusztus 24-én (csütörtökön) ünnepelte 60. házassági évfordulóját Kiss Balázs és Kiss Balázsné (Koncz Klára), akik Nagyvisnyón kérték Isten áldását. Ezen az istentiszteleten kereszteltük meg dédunokájukat, Jenei Jankát.
3. Szeptember 8-án (pénteken) 10 órától folytatódik a diakóniai kör, amely minden páros hét pénteken délelőtt 9–12 óra között lesz a Gyülekezeti Központban. Szeretettel várjuk azokat, akik közösségre vágynak, és szívesen szolgálnak a diakóniai területen a gyülekezetben.
4. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Bánki Református Általános Iskola udvarán, részletek: www.nagytemplom.hu/gyulekezeti-nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
5. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 13. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
6. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.
7. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.
Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Pálfi Karolina 10:00: Oláh István 18:00: Molnár Szabolcs