Istentisztelet – 2023. január 8. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

AZ ISMERETLEN ISMERŐS
Igehirdető: Beszterczey András

EPIFÁNIA (VÍZKERESZT) UTÁNI 1. VASÁRNAP
Az újév utáni vasárnapok a karácsonyi ünnepkör második részéhez tartoznak, tematikájuk az Epifánia (vízkereszt – január 6.) ünnepéhez kapcsolódva Krisztus istenségének bizonyságairól beszélnek, erre utal vízkereszt ünnepének eredeti neve: epifánia – megjelenés. Ebből kiindulva a januári vasárnapokat az egyházi esztendő beosztása szerint vízkereszt utáni – névvel illetjük. Ravasz László szerint: „Az epifánia-vasárnapok sorozata a Jézus Krisztus dicsőségének a világban való megjelenését ünnepli.”

Az igehirdetés alapigéje: Jn 1,29–34
“Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt. Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 362:1
3. Bűnvallás – Kegyelemhirdetés
4. Főének: 444:1–6,16
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézs 52,13–53,12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 407:1
9. Igehirdetés: Jn 1,29–34 Beszterczey András lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 418:1
13. Konfirmáció Oláh István lelkipásztor
14. Hirdetések
15. Kisfilm
16. Záróének: 449:1–3
Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Elmúlt héten eltemettük Kiss Imréné Boruzs Katalin Juliánna 74 évet élt, Dr. Nagy Mihályné (Szatmári Ágnes) 84 évet élt, Vass Györgyné (Rák Mária) 87 évet élt és Szöllősi György János 73 évet élt.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Török Bálint és szülei emlékére szólalt meg.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Január 15-22. között Ökumenikus imahetet tartunk, melynek záró alkalma
január 22-én 17 órától lesz itt a Nagytemplomban.
2. Értsük egymást! címmel kérdőívet készítettünk, mert szeretnénk jobbá formálni istentiszteletünket, ezért kérjük, hogy segítsen nekünk és nyilvánítson véleményt. Köszönjük, hogy elmondja, hogyan gondolkodik rólunk!

GYÜLEKEZETÜNK STATISZTIKAI ADATAI A 2022-ES ESZTENDŐBEN
Megkereszteltük 83 testvérünket (40 fiú, 40 lány, 2 férfi, 1 nő).
Konfirmált 55 testvérünk ( 20 fiú, 25 lány, 5 férfi, 5 nő).
Házasságkötésére Isten áldását kérte 43 házaspár (15 református, 28 vegyes vallású).
Eltemettük 79 testvérünket (41 férfi, 38 nő).