Istentisztelet 2022. szeptember 25. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
ISTEN A CSALÓT VÁLASZTOTTA?!

2022. szeptember 25.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Molnár Szabolcs

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 15. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Csak egy Urat lehet szolgálni. További textusok a vasárnapra: 1.Pét 5,5b–11; 1Móz 2,4b–9(10–14)15(18–25); Lk 17,5–6;1Móz 15,1–6; Mt 6,25–34.

Az igehirdetés alapigéje: Gal 6,1–10
„Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél! Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.
Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105:1
3. Keresztelés
4. Főének: 202:1–3
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre,
az istentisztelet az imateremben kivetítőn követhető!
5. Előfohász Püski Gábor beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: 5Móz 30,15–20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 165:3
9. Igehirdetés: Gal 6,1–10 Molnár Szabolcs beosztott-lelkipásztor
10. Orgonazene
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 155:1
13. Hirdetések
14. Záróének: 206:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

HIRDETÉSEK
Ma Bárándi János, Dancsó Domonkos, Drimba Róza, Ferenczy György, Németh Marcell, Radócz Olivér Roland és Varga Anna Krisztina részesült a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Nagy Istvánné Varga Julianna 87 évet élt és
Páll Józsefné Szegő Margit 84 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Papp Barna halálának 4. évfordulóját hirdette.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

1. Szeptember 29. és október 1. között minden nap 18 órától evangelizációs alkalmakat tartunk Isten álma címmel a Nagytemplomban. Igét hirdet: Sohajda Levente gönczruszkai lelkipásztor. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
2. Október 1-jén (szombaton) 8 órától közösségi templomtakarítást szervezünk, amire szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
3. Felnőtt konfirmációra való felkészítés első alkalma október 12-én 17 órától lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
5. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
6. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-,
a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.