Istentisztelet 2022. szeptember 18. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

ISTEN A CSALÓT VÁLASZTOTTA?!

2022. szeptember 18.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Beszterczey András

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 14. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: A Szentlélek elevenít meg. További textusok a vasárnapra: 1Móz 28,10–19a(19b–22); Lk 19,1–10; 1Thessz 5,14–24; Lk 17,11–19;
Róm 8,14–17.

Az igehirdetés alapigéje: 1Móz 28,10–19a

„Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 150:1
3. Főének: 772:1–4
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre,
a tizenévesek pedig menjenek át az imaterembe!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 146
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 546:1
8. Igehirdetés: 1Móz 28,10–19a Beszterczey András lelkipásztor
9. Orgonazene
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Ének: 191:1
12. Hirdetések
13. Lelkipásztorok jubileumi köszöntése Ember Sándor főgondnok
14. Záróének: 281:1–7

Orgonál: Csorba Gergő kántor

HIRDETÉSEK
1. Szeptember 9-én megszületett Dr. Szász Barnabás presbiter és Dr. Szászné
Dr. Réti-Nagy Katalin harmadik gyermeke Szász Veronika.
2. Szeptember 24-én (szombaton) 17 órától kezdődik a Középkorúak bibliaköre a Gyülekezeti Teremben.
3. Szeptember 29. és október 1. között minden nap 18 órától evangelizációs alkalmakat tartunk Isten álma címmel a Nagytemplomban. Igét hirdet: Sohajda Levente gönczruszkai lelkipásztor. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
4. Október 1-jén (szombaton) 8 órától közösségi templomtakarítást szervezünk, amire szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
5. Idén ősszel is megkezdjük a felnőtt konfirmációra való felkészítést, amelynek első alkalma október 12-én (szerdán) 17 órakor lesz a Gyülekezeti Teremben. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
6. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
7. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
8. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-,
a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
9. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.