Istentisztelet 2022. szeptember 11. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
2022. szeptember 11.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 13. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: A hit cselekedetek nélkül halott. További textusok a vasárnapra:Mk 3,31–35; ApCsel 6,1–7; 1Móz 4,1–16a; 1Jn 4,7–12;
3Móz 19,1–3.13–18.33–34.

Az igehirdetés alapigéje: Lk 10,36–37
„Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89:1
3. Bűnvallás – Kegyelemhirdetés Oláh István lelkipásztor
4. Főének: 165:1–4
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
6. Igeolvasás: Lk 10,25-37 Dr. Dandé Gábor gyülekezeti tag
7. Imádság Élesné Nagy Mariann Fruzsina gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti kórus ének: Cherubini: Jöjj Úr Jézus Vass Sándor karnagy
9. Igehirdetés: Lk 10,36–37 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni kórus ének: J.S.Bach: Áldva áld az Isten engem Tóth-Bartók Dániel karnagy
11. Apostoli hitvallás
12. Imádság, Úri ima, áldás
13. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
14. Záróének: 287:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor
Közreműködnek: Vad Péter – orgona; Vadné Szőke Eszter – fuvola

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Palánki István és Rézműves Bernadett, Sigér Róbert és Kengye Karolina.

HIRDETÉSEK
1. Szeptember 12-től folytatódnak a bibliaiskolai alkalmak, melyek hétfőnként 18 órakor kezdődnek a Gyülekezeti Teremben.
2. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra. A beiratkozásra szeptember 17-én (szombaton) 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
3. Szeptember 17-én a Nagytemplom is csatlakozik a “Templomok éjszakája” rendezvénysorozathoz. Részleteket honlapunkon és közösségi oldalunkon fogunk közzétenni. Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt!
4. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvasható.
5. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
6. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
7. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.