Istentisztelet 2022. március 20. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

BÖJT 3. VASÁRNAPJA – OKULI

2022. március 20.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Horsai Ede

Böjt 3. vasárnapja (Okuli)

Az Okuli (nagyböjt harmadik vasárnapja, oculus = szem) a 25. zsoltár 15. verséből ered: Oculi mei semper ad Dominum… Szemeim mindig az Úrra néznek, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A vasárnap témája az Isten báránya.

Az igehirdetés alapigéje: 1Kir 19,1–8

„Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: Elég most már, URam! Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 25:2
 3. Főének: 601:1–4 (RÉ: 275:1–4)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Jób 7,1–4; 11–16; 20–21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 718:1 (RÉ: 276:1)
 5. Igehirdetés: 1Kir 19,1–8 Horsai Ede egyetemi lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 222:11 (RÉ: 225:8)
 10. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
 11. Záróének: 774:1–3 (RÉ: 462:1–3)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Hirdetések

 1. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor augusztus 1–5. között lesz. A táborokkal kapcsolatban részletes információ a későbbiekben lesz elérhető.
 2. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 3. Idén is elkészítjük a húsvéti csomagokat, a kész csomagok kiszállításában kérjük a gyülekezet segítségét. Kérjük, aki szívesen visz ki csomagot, jelentkezzen a diakónus elérhetőségein.
 4. A biharkeresztesi határon önkétes szolgálatot vállalni tudó Testvéreink jelentkezését várjuk, további információ és jelentkezés a honlapon a Hírek menüpont alatt.
 5. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09).

Hálásan köszönünk minden felajánlást!

 1. Március 27-én 10 órakor családi istentisztelet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium étkezőjébe. Kérjük, hogy a honlapunkon regisztráljanak, vagy a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek az ebédre, melynek hozzájárulási díja 400 Ft/fő.
 2. Március 28-án (hétfőn) 18 órától a Nagytemplom Imatermében böjti elcsendesedő alkalmat tartunk, amelyre szeretettel hívjuk Testvéreinket!
 3. Március 31-én (csütörtökön) 18 órától a Bach Mindenkinek Fesztivál debreceni zárókoncertjét tartjuk a Nagytemplomban. A „Főtemplomok és orgonistái” című koncerten Bódiss Tamás, Csorba Gergő és Kiss Zoltán orgonaművészek szólaltatják meg Johann Sebastian Bach válogatott műveit. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 4. Április 17-én (vasárnap) húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai Árpád-kori templomromnál, ahová különbuszt indítunk. Kérjük, hogy részvételi szándékukat a nagytemplom.hu oldalon, vagy a Lelkészi Hivatalban regisztrálják. A hajnali istentiszteletet követően húsvéti reggelire is várjuk a Testvéreket a Gyülekezeti Terembe.

Hétközi alkalmaink (III.21-26.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 9,42–50) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítés GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 30+osok köre GYK
Szombat 17:00 Ifjú házasok köre GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs; 10:00 Családi istentisztelet: Beszterczey András; 18:00: Püski Gábor