Istentisztelet 2022. március 13. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

BÖJT 2. VASÁRNAPJA – REMINISCERE

2022. március 13.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

Nevét a Zsolt 25,6 latin fordításáról kapta: “Reminiscere miserationum tuarum, Domine…” (Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.) Témája: az Úr szolgája.

Az igehirdetés alapigéje: Mt 26,41–42

„Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 334:1 (RÉ: 475:1)
 3. Gyermekpecek Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
 4. Főének: 715:1–4 (RÉ: 338:1–4)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Mt 26,36–46 Nagy Imre gyülekezeti tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3. Imádság Derencsényi Zsuzsa gyülekezeti tag
 4. Igehirdetés előtti ének: 360:2 (RÉ: 440:2)
 5. Igehirdetés: Mt 26,41–42 Oláh István lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 759:1–3
 10. Hirdetések
 11. Záróének: 464:1–4 (RÉ: 291:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Juhász Anna részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Czebe Miklósné Boldogh Ibolya 80 évet élt, Palicz György 81 évet élt és Dr. Belle László 93 évet él testvéreinket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang március 11-én 11 órakor Barakony Gizella, gyülekezetünk egykori beosztott lelkipásztora emlékét hirdette.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Idei gyülekezeti táborunkat július 18 és 22 között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor augusztus 1–5. között lesz. A táborokkal kapcsolatban részletes információ a későbbiekben lesz elérhető.
 2. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 3. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink: Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09); Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09); Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09); Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09). Hálásan köszönünk minden felajánlást!
 4. Március 19-én (szombaton) 8:00-11:30 között Egyháztáji vásár lesz a Gyülekezeti Központ udvarán (Leány utca 2.).
 5. Március 27-én 10 órakor családi istentisztelet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium étkezőjébe. Kérjük, hogy a honlapunkon regisztráljanak, vagy a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek az ebédre, melynek hozzájárulási díja 400 Ft/fő.
 6. Április 17-én (vasárnap) húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai árpád-kori templomromnál. Az alkalom részleteivel kapcsolatban a későbbiekben adunk tájékoztatást. A hajnali istentiszteletet követően húsvéti reggelire is várjuk a Testvéreket a Gyülekezeti Terembe.

Hétközi alkalmaink (III.14-19.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 9,42–50) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítés GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak bibliaköre GYT

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Dancsó Zoltán; 10:00: Horsai Ede; 18:00: Oláh István