Istentisztelet 2022. május 29. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 6. VASÁRNAP

2022. május 29.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Fehér Norbert

Húsvét utáni 6. vasárnap – Exaudi

Jóllehet a vasárnap még a húsvéti idő szerves része, tartalmilag is a feltámadás örömhírét részletezi tovább, mégis már erősen előre mutat pünkösd ünnepére, mintegy felvezetve azt. A vasárnap jelentése magyarul: Halld meg Uram!

Az igehirdetés alapigéje: Róm 8,26

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fehér Norbert lelkipásztor, DRKG vallástanár
 2. Fennálló ének: 334:1 (RÉ: 475:1)
 3. Főének: 763:1–5

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Róm 8,26–30 Shutak Shalomea Nicole gimnáziumi tanuló
 3. Imádság Szabó Búlcsú gimnáziumi tanuló
 4. Igehirdetés előtti ének: 712:3 (RÉ: 223:3)
 5. Igehirdetés: Róm 8,26 Fehér Norbert lelkipásztor, DRKG vallástanár
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Zongoradarab: Schubert – Három zongoradarab, Második mű Petróczi Anna gimnáziumi tanuló
 10. Hirdetések

Köszöntés Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett DRKG igazgató

Népdal éneklés Gál Zsuzsanna gimnáziumi tanuló

 1. Záróének: 332:1, 9 (RÉ: 483:1, 14)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Donáth Levente 82 évet élt testvérünket.

„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Bézi Andrea emlékét hirdette, az istentiszteletet követően özv. Pásztor Béláné szül. Gyarmati Irma emlékére fog megszólalni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Az istentiszteletet követően nyílik új időszaki kiállításunk a Nagytemplom Galériáján, ahol Andirkó Lajos festőművész munkáit láthatjuk. Az ünnepi megnyitóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 2. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban május 31-ig.
 3. Június 6-án, pünkösd hétfőjén jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 4. Június 19-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán. Az ebédre történő regisztrációra a honlapon van lehetőség. Regisztrációs díj: 1.000 Ft fejenként.
 5. “Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a “Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz!
 6. Presbitériumunk döntése alapján 2022-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.000 Ft, nyugdíjas Testvéreink számára 1.000 Ft, diákoknak pedig 600 Ft.

Hétközi alkalmaink (V.23-28.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 11,12–26) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:00 Énekkari próba (Jelentkezőket várnak!) GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a Református Kollégium intézményeiért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő hét istentiszteleti alkalmai:

 1. június 3. (bűnbánati istentisztelet): Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor

 

 1. június 4. (bűnbánati istentisztelet): Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor

 

 1. június 5., Pünkösd I. napja
  8 óra (úrvacsora): Oláh István lelkipásztor
  10 óra (úrvacsora): Beszterczey András lelkipásztor
  18 óra (úrvacsora): Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
  19 óra (zenés áhítat): Thomas Greif (Németország, Rummelsberg)

 

 1. június 6., Pünkösd II. napja
  8 óra: Püski Gábor beosztott lelkipásztor
  10 óra (Jubileumi konfirmáció): Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
  18 óra: Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor