Istentisztelet 2022. május 26. 10 óra Mennybemenetel ünnepe

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

2022. május 26.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

Mennybemenetel ünnepe

Mennybemenetel – ősi egyházi ünnep, eleinte a pünkösddel együtt ünnepelték, majd a húsvét utáni 40. napra került, az ApCsel 1,3-ból kiindulva és ezzel is utalva a húsvéti feltámadás központi ünnepére. Azelőtt 40 nap böjt, utána 40 nap öröm. Az utána következő kilenc nap felkészülés a pünkösdre. Az áldozócsütörtök elnevezés sajátos történeti folyamat eredményeként jött létre. Az évi egyszeri kötelező áldozás utolsó lehetséges dátuma mennybemenetel ünnepére esett, és ez azt jelentette, hogy ezen a napon a szokottnál többen járultak az oltárhoz. Sok helyen, elsősorban a Dunántúlon, ez a nap volt a protestáns gyülekezetekben a konfirmáció napja.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 12,32 és ApCsel 1,9–11

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

„Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés
 2. Fennálló ének: 150:1
 3. Főének: 531:1–8 (RÉ: 358:1–8)
 4. Előfohász
 5. Igeolvasás: Zsolt 113 és Zsid 4,14–16  Petkes Piroska szenior és Novák Miklós szenior helyettes
 6. Imádság Fekete Károly lelkipásztor
 7. Igehirdetés előtti ének: 202:1 (RÉ: 164:1)
 8. Igehirdetés: Jn 12,32 és ApCsel 1,9–11
 9. Imádság, Úri ima
 10. Hirdetések
 11. Legátusok kibocsátása Petkes Piroska szenior és Dr. Baráth Béla Levente rektor
 12. Záróének: 251:1–5 (398:1–5)
 13. Áldás

Orgonál: Csorba Gergő kántor