Istentisztelet 2022. július 3. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

2022. július 3.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 3. VASÁRNAP
A vasárnap teológiai témája: Isten bűnösöket hív. A Szentháromság utáni 3. vasárnap a „tárt karok” vasárnapja, azé a gesztusé, amellyel az atya magához öleli a tékozló életének hátat fordító, hazatérő fiát (Lk 15). Isten nem utasítja el a bűnöst, hanem keresi őt, megszólítja őt, várja őt, elébe megy, mivel a legfőbb vágya, hogy minden ember megtérjen és éljen.

Az igehirdetés alapigéje: Lk 15,11–20

Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.

Az istentisztelet rendje

Preludium: Théodore Salomé: Invocation
1.
Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 81:1–2
3. Főének: 731:1–¬4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 103
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 238:3
8. Igehirdetés: Lk 15,11–20 Beszterczey András lelkipásztor
9. Orgonazene: Louis J.-A. Lefébure-Wély: Élévation
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 351:1
12. Úrvacsora (757–761 – RÉ: 458–459;461;467) Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
13. Hirdetések

14. Záróének: 810:1-6
Postludium: Théodore Salomé: Grand Choeur Op. 68, No. 2.

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre:

A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Puskás Balázs és Dr. Puskás-Diószeghy Boglárka.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk:

Az elmúlt héten eltemettük Szabó László Zoltán 79 évet élt és Ulveczki Lászlóné Bereczki Margit 89 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Rákóczi-harang szólt:

Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Szabó István halálának 5. és Nagy Ferencné Medve Mária születésének 100. évfordulóját hirdette.

HIRDETÉSEK

1. Az úrvacsorai jegyeket Németh Árpád és felsége, Báthori Margit adományozta 50. házassági évfordulójuk alkalmából.
2. Változott a Lelkészi Hivatal nyitvatartási rendje a nyári időszakban: hétfőn 9–14 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8–14 óráig, szerdán pedig 10–17 óráig tart nyitva.
3. Ma 18 órától zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója és a Pécsi Bazilika zeneigazgatója.
4. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.
5. Július 6. és augusztus 10. között kerül megrendezésre a “Szerelmes Nagytemplom” című programsorozat. Regisztrációs felület és a részletek a honlapunkon találhatók, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
6. Július 6-án, 13-án, 20-án és 27-én 12 órától „A zene szerelmeseinek” címmel orgonakoncert-sorozatot tartunk a Nagytemplomban. Részletek honlapunkon találhatók.
7. „Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a „Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz