Istentisztelet 2022. július 10. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

2022. július 10.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 4. VASÁRNAP

A vasárnap teológiai témája: Isten küzdelemre hív a kísértésekben. További igeszakaszok lehetnek még a
vasárnaphoz: Lk 6,36–42; Róm 12,17–21; 1Móz 50,15–21; 1Pét 3,8–17; 1Sám 24,1–20.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 8,3–11

„Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így
szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a
törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és
legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett,
és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig
ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig
Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki
sem ítélt el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és
mostantól fogva többé ne vétkezz!”

Az istentisztelet rendje
Preludium: C. Franck: L’Organiste No. 1. – Poco allegretto
1. Apostoli köszöntés Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
2. Fennálló ének: 1:1
3. Főének: 227:1–6 (RÉ: 161:1–6)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 5,17–32;7,1–5
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 19:4
8. Igehirdetés: Jn 8,3–11 Beszterczey András lelkipásztor
9. Orgonazene: A. Guilmant: Elevation
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Ének: 482:5 (RÉ: 331:5)
13. Hirdetések
14. Záróének: 665:1–7 (RÉ: 497:1, 5–7)
Postludium: C. Franck: G-dúr Allegretto

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Hawrlant Benjámin és
Szombatfalvi Eszter, Szilágyi Sándor Norbert és Hornyák Erika, Smitula Gergő Balázs és
Menárik Andrea Éva.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Dézsi László 66 évet élt és Dr. Kerékgyártó Béláné Bíró
Erzsébet 99 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

HIRDETÉSEK
1. Július 23-án, szombaton, 14–22 óra között kerül megrendezésre a budapesti Puskás
Ferenc Stadionban az „Ez az a nap!” elnevezésű, felekezetközi dicsőítő-evangelizációs
rendezvény. Egészen különleges lesz több tízezer keresztyénnel együtt magasztalni
Istent hazánk legnagyobb stadionjában, különböző magyar és külföldi dicsőítő
csapatok vezetésével. Erre az alkalomra a gyülekeztünk is szervez közös, ingyenes
autóbuszos utazást 25 főig, melyre a nagytemplom.hu-n lehet regisztrálni. A
rendezvény jegyára: 3.200 forint, melyet a buszon lehet majd kifizetni. A jelentkezési
határidő: július 15.
2. Július 13-án, 20-án és 27-én 12 órától „A zene szerelmeseinek” címmel
orgonakoncert-sorozatot tartunk a Nagytemplomban. Részletek honlapunkon
találhatók.
3. Július 6. és augusztus 10. között minden szerdán 19 órától megrendezésre kerül a
“Szerelmes Nagytemplom” című programsorozatunk. A regisztrációs felület és a
részletek a honlapunkon találhatóak, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
4. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére
van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden hónap
2. vasárnapján 9–11:30-ig.
5. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a
beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek
jelentkezését.
6. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg