Istentisztelet 2022. július 17. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

2022. július 17.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 5. VASÁRNAP
A vasárnap teológiai témája: Isten tanúságtételre hív. További igeszakaszok lehetnek még a
vasárnaphoz: Mt 9,35–10,1(2–4)5–10; Lk 5,1–11; 1Kor 1,18–25; Jn 1,35–51; 2Kor (11,18.23b–30);
12,1–10.

Az igehirdetés alapigéje: 1Móz 12,1–4a
„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre,
amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.
Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden
nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89:1
3. Keresztelés
4. Főének: 797:1–4 (RÉ: 425:1–4)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: Zsid 11,8–16
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 281:1,3 (RÉ: 196:1,3)
9. Igehirdetés: 1Móz 12,1–4a Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Orgonazene
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Ének: 230:5 (RÉ: 235:5)
14. Hirdetések
15. Záróének: 196:1,7–8 (RÉ: 278:1,7–8)
Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek
Ma Török Laura Letti, Bálint Bella, Bálint Patrik, Bodzás Léna, Varga Lilla Hanga, Som Lívia,
Detári Luca és Balog Bella részesült a keresztség sákramentumában.
Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Papp Zoltán és Váradi Ildikó Renáta.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Nagy Imre 68 évet élt, Czibere György 81 évet élt,
Ásztai József 71 évet élt és Nagy László 79 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Pfneiszli Gyula emlékére és Stróbl Antal halálának
15. évfordulója alkalmából szólalt meg. Az istentiszteletet követően Gara Zsigmond halálának
első évfordulóját hirdeti.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)
HIRDETÉSEK
1. Július 23-án, szombaton, 14–22 óra között kerül megrendezésre a budapesti
Puskás Ferenc Stadionban az „Ez az a nap!” elnevezésű, felekezetközi dicsőítőevangelizációs rendezvény. Egészen különleges lesz több tízezer keresztyénnel együtt
magasztalni Istent hazánk legnagyobb stadionjában, különböző magyar és külföldi dicsőítő
csapatok vezetésével. Erre az alkalomra a gyülekeztünk is szervez közös, ingyenes
autóbuszos utazást 50 főig, melyre a nagytemplom.hu/ezazanap oldalon lehet regisztrálni.
A rendezvény jegyára: 3.200 forint, melyet a buszon lehet majd kifizetni. A jelentkezési
határidő: július 20.
2. Július 20-án és 27-én 12 órától „A zene szerelmeseinek” címmel orgonakoncert-sorozatot
tartunk a Nagytemplomban. Részletek honlapunkon találhatók.
3. Július 6. és augusztus 10. között minden szerdán 19 órától megrendezésre kerül a
“Szerelmes Nagytemplom” című programsorozatunk. A regisztrációs felület és a részletek a
honlapunkon találhatóak, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
4. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van
lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden hónap
2. vasárnapján 9–11:30-ig.
5. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-,
a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
6. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg