Istentisztelet 2022. január 16. 10 óra

A KIHÍVÁS ÉVE

EPIFÁNIA UTÁN 2. VASÁRNAP

2022. január 16

 

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

Epifánia után 2. vasárnap

Az Epifánia utáni 2. vasárnap evangéliumi szakasza a kánai menyegző története (Jn 2,1–11), amikor Jézus jelt tesz, kinyilatkoztatva dicsőségét egy szűkebb kör számára, és ezzel betagozódott az ún. Menyegzős vasárnapok sorába, amely a farsangi időbe esett.

Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 2,1–5

„Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 347:1 (RÉ 432:1)
 3. Keresztelés
 4. Főének: 202:1–3 (RÉ 164:1–3)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász Oláh István lelkipásztor
 2. Igeolvasás: 1Kor 2,110
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 392:3 (RÉ 305:3)
 5. Igehirdetés: 1Kor 2,15 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 111:6
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Hirdetések
 10. Záróének: 196:1–2.7–8 (RÉ 278:1–2.7–8)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, aki a keresztségben részesült

Krajcsovics-Szűcs Vajk László részesült a keresztség sákramentumában.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Pál Dezső 66 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang január 11-én 15 órakor Takács Tamás Lászlóné, január 13-án 12:15-kor Pál Dezső, január 14-én 9 órakor Hapák József halálának 10. évfordulójának, január 15-én 13 órakor özv. Móré Elekné Apáti Viola, 15 órakor Dr. Gombos Sándor emlékére szólalt meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott…” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Január 16– között kerül megrendezésre az Ökumenikus Imahét, amelynek alkalmai vasárnaptól vasárnapig mindennap 17 órakor kezdődnek. Az érintett vasárnapokon a 18 órakor kezdődő istentiszteletek elmaradnak, a hétközi délutáni alkalmak a táblázatban látható módon kerülnek megtartásra.
 2. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek a pár hete elérhető www.koralkonyv.hu honlapot, mely az új énekeskönyv megismeréséhez és használatához nyújt segítséget. Az új énekeskönyv énekeihez kétféle kísérettípus érhető el itt: egy akkordos (elsősorban gitárosoknak, zongoristáknak) és egy kidolgozott négyszólamú letét, amit a kántorok, orgonisták tudnak használni. Az oldal érdekessége, hogy nemcsak kottákat tartalmaz, hanem meg is lehet hallgatni az énekeket, így segítve az új énekeskönyvvel való ismerkedésünket. A folyamatosan bővülő honlapot gyülekezetünk egyik orgonistája, Vad Péter Zsigmond szerkeszti.
 3. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 4. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában.

Hétközi alkalmaink (I.17–22.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 8,11–21 GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk az újév áldásaiért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Paczári-Pongor Melinda; 10:00: Dr. Fekete Károly; 17:00: Ökumenikus istentisztelet – Palánki Ferenc