Istentisztelet 2022. február 27. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

ÖTVENED VASÁRNAP

2022. február 27.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

Ötvened vasárnap

Ezzel a vasárnappal az előkészítő időszak böjt előtti bevezetése eléri csúcspontját. Jézus elindul a via dolorosa, a szenvedés útja felé, bejelenti, mire készül: „Felmegyünk Jeruzsálembe…” A világmegváltás útját járó Jézusnak van ideje az egyes emberre is.

Az igehirdetés alapigéje: Mk 8,31–34

„És tanítani kezdte őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte; ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfeddte Pétert, és ezt mondta: Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 453:1 (RÉ: 295:1)
 3. Énektanítás: 759
 4. Főének: 759:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Ézs 53,1–9                                                                                                                                                                          
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 485:1 (RÉ: 342:1)
 5. Igehirdetés: Mk 8,31–34 Oláh István lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 502:1, 6 (RÉ: 288:1, 6)
 10. Hirdetések
  Dr. Vántsa Zoltán köszöntése
 11. Záróének: 449:1–3 (RÉ: 294:1–3)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang február 24-én 13:30-kor Lakatos Tibor emlékére szólalt meg. Az istentiszteletet követően Károlyi Zsigmond ny. református lelkipásztor halálának 4. évfordulóját hirdeti, illetve Szász Dániel halálának 30. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

Hirdetések

 1. Gyülekezetünkben ebben az évben (legtöbb alkalommal) az ún. perikóparend által meghatározott textusok alapján prédikálnak a lelkipásztorok. Minden egyes vasárnapnak van egy teológiai sajátossága, amely meghatározza az istentisztelet liturgiáját: az imádságot, lekciót, énekeket. A perikóparend elválaszthatatlanul kötődik az egyházi évhez, ezért jelöljük az adott vasárnap nevét, illetve jelezzük az eredetileg az óegyházi liturgiai hagyományból származó kijelölt evangéliumot is, függetlenül az igehirdetés alapigéjétől.
 2. Idei gyülekezeti táborunkat július 18 és 22 között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor pedig augusztus 1. és 5. között lesz. A táborokkal kapcsolatban részletes információ a későbbiekben lesz elérhető.
 3. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 4. Március 4-én (pénteken) 17 órakor tartjuk az „Ökumenikus Világimanapot” a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének szervezésében, amelynek ebben az évben a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség ad otthont. A közös ima alkalomra mindenkit szeretettel várunk!
 5. Március 6-án, böjt első vasárnapján 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 6. Március 10-én indul második gyászfeldolgozó csoportunk, amelyre várjuk azokat a Testvéreinket, akik elveszítették szerettüket. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon.
 7. Presbitériumunk döntése alapján 2022-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.000 Ft, nyugdíjas Testvéreink számára 1.000 Ft, diákoknak pedig 600 Ft.

Hétközi alkalmaink (II. 28. – III. 5.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 9,30–41) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítés GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Női kör GYK
Szombat 17:00 Középkorúak köre GYT

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Beszterczey András; 10:00 Úrvacsorás istentisztelet: Dr. Fekete Károly; 18:00: Dancsó Zoltán