Istentisztelet 2022. augusztus 28.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
2022. augusztus 28.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 11. VASÁRNAP
A vasárnap témája: Mindig kegyelemre szorulunk. További igeszakaszok lehetnek még: Jób 23;
Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Lk 7,36–50; Gal 2,16–21

Az igehirdetés alapigéje: 2Sám 12,1–10.13–14
„Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette! A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Én kentelek föl Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.”
„Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89:1
3. Immánuel Otthon és Iskola tanévnyitója Juhász Zsófia igazgató
4. Új tanulók megáldása Püski Gábor beosztott lelkipásztor
5. Főének: 224:1–4 (RÉ: 162:1–4)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek át az imaterembe összevont gyermek-istentiszteletre!
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 2Sám 11,1–11.14–17.26–27 Dr. Pápai-Tarr Ágnes szülő
8. Imádság Rábai-Bíró Marianna szülő
9. Igehirdetés előtti ének: 204:2 (RÉ: 226:2)
10. Igehirdetés: 2Sám 12,1–10.13–14 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Orgonazene
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 165:8 (RÉ: 256:8)
14. Hirdetések
15. Záróének: 281:1–7 (RÉ: 196:1–7)
Orgonál: Csorba Gergő kántor

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Orosi Lajos emlékét hirdette.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Augusztus 29-től változik a Lelkészi Hivatal nyitvatartási ideje.
H–Cs: 10:00–16:00; P: 10:00–14:00
2. Augusztus 30-án 18 órától Presbiteri Gyűlést tartunk a Gyülekezeti teremben.
3. Szeptember 4-én 18 órától Zenés Áhítatot tartunk, amelyen Dávid István orgonaművész fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.
4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra. A beiratkozásra szeptember 17-én (szombaton) 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
5. Támogassuk mi is a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Tanszergyűjtő akcióját! A táskákat és a tanszereket várják az MRSZ irodájában (4029 Debrecen, Leány utca 2. Tel.: 52/615-357, 52/615-967).
6. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden vasárnap 9–11:30-ig.
7. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
8. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.