Istentisztelet 2022. szeptember 4. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
2022. szeptember 4.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 12. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Isten igazít meg. További textusok a vasárnapra: ApCsel 3,1–10; 1Kor 3,9–17; Mk 7,31–37; Ézs 29,17–24; Lk 13,10–17.

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 9,3–9
„Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és nem ivott.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 19:4
3. Főének: 231:1–4 (RÉ: 372:1–4)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 9,1–20
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 238:2 (RÉ: 215:2)
8. Igehirdetés: ApCsel 9,3–9 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 583:7 (RÉ: 385:18)
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2 (RÉ: 435:1–2)
12. Úrvacsora, Ágenda (757–761 –RÉ: 458–459; 461; 467) Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záróének: 763:1–5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Papp Marcell és Nádasi Noémi, Dr. Fejes Tamás és Dr. Németi Réka Edit, Szobonya Kornél és Kékedi Petra, Csonka Gábor és Bátori Réka Orsolya

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Geszti Ilona 77 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Debreczeni Pál lelkipásztor születésének
100., és halálának 10. évfordulója alkalmából szólalt meg.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Molnár Szabolcs és családja adományozta.
2. Ma 18 órától Zenés áhítatot tartunk, amelyen Dávid István orgonaművész fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.
3. Szeptember 12-től folytatódnak a bibliaiskolai alkalmak, melyek hétfőnként 18 órakor kezdődnek a Gyülekezeti Teremben.
4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra. A beiratkozásra szeptember 17-én (szombaton) 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
5. Szeptember 17-én a Nagytemplom is csatlakozik a “Templomok éjszakája” rendezvénysorozathoz. Részleteket honlapunkon és közösségi oldalunkon fogunk közzétenni. Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt!
6. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál
minden vasárnap 9–11:30-ig.
7. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
8. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.