Istentisztelet 2022. augusztus 14.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
2022. augusztus 14.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

HASZNÁLD TÁLENTUMAIDAT SZÓVAL ÉS TETTEL

Igehirdető: Vad Zsigmond

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP
A vasárnap témája: Élet Krisztussal közösségben: hűség és engedelmesség. További igeszakaszok lehetnek: Fil 3,(4b–6)7–14; Jer 1,4–10; Mt 7,24–27; 1Kir 3,5–15(16–28); Mt 13,44–46.

Az igehirdetés alapigéje: Mt 25,21.29
„Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében!”
„Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 234:1 (RÉ: 379:1)
3. Keresztelés
4. Főének: 825:1–4 (RÉ: 479:1–4)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe összevont gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 25,14–30 Vad Zsigmondné ny. lelkipásztor
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 826:1 (RÉ: 463:1)
9. Igehirdetés: Mt 25,21.29 Vad Zsigmond ny. esperes-lelkipásztor
10. Orgonazene
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Ének: RÉ: 202:3
14. Hirdetések
15. Záróének: 165:6–8 (RÉ: 256:6–8)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek
Ma Bencze Blanka, Csabalik Szilas Szabolcs, Fazekas Gergő, Laboncz Bence, Nagy Eszter Boglárka, Ónodi Alíz, Szanyi M. Mátyás, Szanyi Sándor és Őz Huba részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Sztojka Gábor és
Sztojka-Jónás Tímea.

Szeretteink, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Nyika Sándorné Szabó Róza 89 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

HIRDETÉSEK
1. Augusztus 17-én 12 órától lesz a „Szerelmes Nagytemplom” programsorozatunk záró orgonakoncertje. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
2. Augusztus 22–24. között a Lelkészi Hivatal zárva tart.
3. Augusztus 27-én 8–12 óra között kerül megrendezésre a következő Egyháztáji vásár a Gyülekezeti Központ belső udvarán (Leány u. 4.).
4. Támogassuk mi is a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Tanszergyűjtő akcióját! A táskákat és a tanszereket várják az MRSZ irodájában (4029 Debrecen, Leány utca 2. Tel.: +3652/615-357, +3652/615-967).
5. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden vasárnap 9–11:30-ig.
6. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
7. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.