Istentisztelet 2022. április 17. Húsvét I. napja 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HÚSVÉT VASÁRNAP

2022. április 17.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

Húsvét vasárnap

Húsvét vasárnapja az egyházi év csúcspontja, de az egész egyház életének is a szíve közepe. Húsvét ad értelmet az egyház létének, távlatot az emberi életnek. Nélküle hiábavaló az igehirdetés, nélküle hiábavaló a mi hitünk.

Az igehirdetés alapigéje: Mk 16,1–8

„Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.”

Az istentisztelet rendje

  1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
  2. Fennálló ének: 501 (RÉ: 185)
  3. Főének: 513:1–5 (RÉ: 356:1–5)

  Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!

  1. Előfohász
  2. Igeolvasás: 1Sám 2,6–10 és 1Kor 15,1–8
  3. Imádság
  4. Kórus éneke: Jarman – Feltámadt hős Vezényel: Vass Sándor karnagy
  5. Igehirdetés: Mk 16,1–8 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
  6. Kórus éneke: Nagy Csaba – Dicsőség néked Istenünk Vezényel: Tóth-Bartók Dániel karnagy
  7. Imádság, Úri ima
  8. Áldás
  9. Úrvacsorai előtti ének: 351:1-2 (RÉ: 435:1–2)
  10. Úrvacsora Beszterczey András lelkipásztor
  11. Úrvacsora – kórus éneke: Schubert – Sanctus és 360–364 (RÉ: 440; 437–438; 443) Csorba Gergő kántor
  12. Hirdetések
  13. Záróének: 756:1–5 (RÉ: 230:1–5)

  Orgonál: Csorba Gergő kántor

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az istentiszteletet követően Virágh Sándor nyugalmazott református lelkipásztor emlékére szólal meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Kiss Józsefné Kovács Irma 89 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Hirdetések

 1. Az úrvacsorai jegyeket Dr. Vántsa Zoltán és felesége ajánlották fel. Hálásan köszönjük az adományt!
 2. Megjelent a Gyülekezeti élet tavaszi száma, amely átvehető a kijáratoknál.
 3. Április 22-én (pénteken) 18 órától a Beregszászi Színház társulatának Gyökerek című előadását láthatjuk a Nagytemplomban. A belépés díjtalan, adományainkkal a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Jótékonysági Alapítványán keresztül a kárpátaljai magyarság megmaradását támogathatjuk.
 4. Április 24-én (vasárnap) 9 órától egyházlátogatás alkalmából presbiteri gyűlést tartunk az Imateremben.
 5. Április 26-án (kedden) 18 órától újra Kávéházi Estet tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Vendégünk Gacsályi Zsolt, a Debrecen-Józsai Református Gyülekezet lelkipásztora, a téma: Református zarándok – protestáns zarándoklat. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 6. Május 6-án (pénteken) 18 órától a háború áldozatainak megsegítésére Békekoncertet tartunk a Nagytemplomban. Az ünnepi hangversenyen közreműködik a Kodály Filharmónia, a Kodály Kórus, a Kollégiumi Kántus, a Lautitia Ifjúsági Vegyeskar, valamint a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának kamarazenekara. A belépés díjtalan, adományainkkal kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk.
 7. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor augusztus 1–5. között lesz. A táborokra jelentkezni lehet gyülekezetünk honlapján, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 8. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09);
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09).

Hálásan köszönünk minden felajánlást!

Hétközi alkalmaink (IV.19–23.)

MIKOR? MI? HOL?
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

Az ünnep istentiszteleti alkalmai:

 1. április 17. Húsvét I. napja 18 óra (úrvacsora): Püski Gábor
 2. április 18. Húsvét II. napja
  8 óra: Molnár Szabolcs
  10 óra: Oláh István
  18. óra: Dancsó Zoltán