Istentisztelet 2021. szeptember 26. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 26.

Az igehirdetés alapigéje: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (Gal 5,22–24)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 153
 3. Főének: 370:1–3
  Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
 4.  Előfohász
 5. Igeolvasás: Gal 5,17–26
 6. Imádság
 7. Igehirdetés előtti ének: 377:3
 8. Igehirdetés: Gal 5,22–24 Beszterczey András lelkipásztor
 9. Igehirdetés utáni ének: 492:4
 10. Imádság, Úri ima
 11. Hirdetések
 12. Záró ének: 348:1–4
 13. Áldás

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Szász Anna Boglárka, 10:00 – Püski Gábor, 15:00 – Lelkészbeiktató istentisztelet

Hirdetések:

 1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Varga Attila és Dr. Csepregi Judit.
 2. Az elmúlt héten eltemettük Szilágyi László 64 évet élt és Csóka Sándor 56 évet élt testvéreinket.
  Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
 3. október 3-án (vasárnap) 15 órakor kerül sor ünnepi istentisztelet keretében Beszterczey András lelkipásztor testvérünk beiktatására. A 18 órakor kezdődő istentisztelet ezen a napon elmarad.
 4. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy gyülekezetünk honlapján továbbra is elérhetőek a hitéletünket érintő különböző kihívások, amelyek az evangélium hirdetéséhez is hozzájárulnak. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyen részt ebben a kezdeményesében.
 5. Felhívjuk a Testvérek figyelmét arra, hogy a konfirmációi felkészítő elkezdődött. Kérjük, hogy akinek a családjában van olyan gyermek, aki 12. életévét betöltötte és szeretne konfirmálni, de nem tudott részt venni a jelentkezési alkalmon, a ránk következő héten jelezze a Lelkészi Hivatalban vagy Püski Gábor lelkipásztor testvérünknek.
 6. október 31-én, a reformáció évfordulóján úrvacsorás istentiszteletet tartunk 10 órától.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

 

 

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige:

Márk 4,1–20)

Kedd:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaóra

17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítő

18:00 Kórus

18:30 Házi csoport

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

18:00 Egyetemisták köre

Felnőttként konfirmáltak köre

Kőszikla bibliakör

 

 

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

Szombat:

17:00 Középkorúak bibliaköre (következő alkalom: október 2.)

Ifjú házasok köre (hónap 2. szombatja)

Női kör (következő alkalom: október 16.)