Istentisztelet 2021. szeptember 19. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 19.

Az igehirdetés alapigéje: „Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” (Gal 3,23–26)

 

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 25:1
 3. Keresztelés
 4. Főének: 479:1–4 Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
  Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
 5. Előfohász
 6. Igeolvasás: Gal 3,6–22
 7. Imádság
 8. Igehirdetés előtti ének: 166:1–2
 9. Igehirdetés: Gal 3,23–26 Oláh István lelkipásztor
 10. Igehirdetés utáni ének: 210:7
 11. Imádság, Úri ima
 12. Hirdetések
 13. Záró ének: 200:1–6
 14. Áldás

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Paczári-Pongor Melinda

Hirdetések:

 1. A mai napon Kalmár Nóra, Katona Balázs, Nádas Zoé és Soltész Márton részesül a keresztség sákramentumában.
 2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Bódis István és Veres Tímea.
 3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Dankó Katalin 68 évet élt és Kovács Károlyné Zámba Julianna 87 évet élt testvéreinket.
  Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
 4. A Rákóczi harang a 10 órás istentiszteletet követően Dr. Dankó Katalin emlékére, majd Kerek Lajos halálának 5. évfordulójának alkalmából fog megszólalni.
 5. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy 2021. szeptember 12-én megszületett Dancsó Zoltán és Dancsóné Bányácski Noémi, gyülekezetünk beosztott lelkipásztorának és hitoktatójának negyedik gyermeke, Dancsó Domonkos 3540 grammal, 56 centiméterrel. Mindannyian jól vannak.
 6. Az istentiszteletet követően Láng-Miticzky Katalin textil-és képzőművész kiállításának ünnepi megnyitóját tartjuk a Nagytemplom Galériáján.
 7. 2021. Szeptember 25-én (szombaton) 19 órakor Csorba Gergő “Filmzenék orgonán” koncertjére hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket. A gyülekezet tagjai számára előzetes regisztráción keresztül kedvezményes áron biztosítunk belépőjegyeket. További információk és regisztráció a Lelkészi Hivatal elérhetőségein kérhető.
 8. 2021. október 3-án (vasárnap) 15 órakor kerül sor ünnepi istentisztelet keretében Beszterczey András lelkipásztor testvérünk beiktatására.
 9. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy gyülekezetünk honlapján továbbra is elérhetőek a hitéletünket érintő különböző kihívások, amelyek az evangélium hirdetéséhez is hozzájárulnak. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyen részt ebben a kezdeményesében.
 10. Szeretnénk kérni a Testvéreket, hogy a Gyülekezeti Napról mondják el véleményüket, adjanak visszajelzést számunkra, ezzel is elősegítve a jövő évi alkalom szervezését. A résztvevők a hét folyamán e-mailben megkapták a kiértékelő űrlapot. Aki elektronikus úton nem tudja kitölteni a kérdőívet, kérjük, a kijáratnál vegye át a papír alapú kérdőívet és kitöltve jutassa vissza a Lelkészi Hivatalba. Köszönjük a visszajelzéseket!

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a tanévkezdésért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (első alkalom szeptember 20-án, vezérige: Mk 3,20–35)

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaóra

18:30 Házi csoport

Csütörtök:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaiskola

18:00 Egyetemisták köre

Felnőttként konfirmáltak köre

Kőszikla bibliakör

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

Szombat:

17:00 Középkorúak bibliaköre (hónap 1. és 3. szombatja)

Ifjú házasok köre (hónap 2. szombatja)

Női kör (első alkalom szeptember 25-én)