Istentisztelet 2021. szeptember 12. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 12.

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Vegyétek, és osszátok el magatok között! Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.” (Lk 22,14–20)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 173
 3. Gyerekpercek Szász Anna beosztott lelkipásztor
 4. Főének: 438:1,5
  Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
 5. Előfohász
 6. Igeolvasás: Jel 19,6–10 Szilágyi Tamás lelkipásztor, vallástanár
 7. Imádság Emberné Balogh Emőke gyülekezeti tag
 8. Igehirdetés előtti ének: 440:9
 9. Igehirdetés: Lk 22,14–20 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 10. Igehirdetés utáni ének: 440:11–12
 11. Imádság, Úri ima
 12. Hirdetések
  Mátyásné Szabó Beáta lelkipásztor köszöntése 30 éves gyülekezeti szolgálata alkalmából Ember Sándor főgondnok
 13. Záró ének: 196:1–3,7
 14. Áldás

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Kubinyiné Mikó Ágnes, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Püski Gábor

Hirdetések:

 1. A mai napon Balogh Janka, Csarnai Johanna, Csendes Emma, Farkas Vince, Hegedűs Nóra, Kovács Boglárka, Kovács Dorottya, Kovács Nándor, Józsa Dávid, Lukács Attila Lionel és Varga Dávid Levente részesül a keresztség sákramentumában.
 2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Bánházi István és Hamar Fruzsina, Dr. Pintye Levente és Dr. Kiss Edina, Zgudziák László és Major Bettina.
 3. Az elmúlt héten eltemettük Császi Lajosné Tar Erzsébet 99 évet élt, Mezőné Geronó Ágnes 60 évet élt és Vincze Márton 73 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

4. A Rákóczi harang szeptember 6-án (hétfőn) 14 órakor Szécsi Andrásné Szécsi Emma, szeptember 9-én (csütörtökön) 11:35-kor Papp Barna emlékére szólt, istentisztelet után pedig Kemecsei Gézáné Földesi Margit emlékére fog megszólalni.

5. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy szeptember 7-én megszületett Fekete Edina, gyülekezetünk beosztott lelkipásztorának harmadik gyermeke, Fekete Dániel Kristóf, 11:27-kor, 4620 grammal, 57 centiméterrel. Mindannyian jól vannak.

6. 2021. szeptember 18-án (szombaton) 7 órától 11 óráig Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2 szám belső udvarán.

7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévét betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra. A beiratkozásra szeptember 18-án (szombaton) 9 órakor kerül sor a

8. Idén ősszel is tartunk felnőtt konfirmációra való felkészítést, jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban. A felkészítő első alkalma szeptember 17-én (pénteken) 17 órától lesz a Kálvin tér 17 szám alatti gyülekezeti teremben.

9. 2021. szeptember 19-én (vasárnap) a 10 órás istentiszteletet követően Láng-Miticzky Katalin textil-és képzőművész kiállításának ünnepi megnyitóját tartjuk a Nagytemplom Galériáján.

10. 2021. szeptember 25-én (szombaton) 19 órakor Csorba Gergő “Filmzenék orgonán” koncertjére hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket. A gyülekezet tagjai számára előzetes regisztráción keresztül kedvezményes áron biztosítunk belépőjegyeket. További információk és regisztráció a Lelkészi Hivatal elérhetőségein kérhető.

11. 2021. október 3-án (vasárnap) 15 órakor kerül sor ünnepi istentisztelet keretében Beszterczey András lelkipásztor testvérünk beiktatására.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a tanévkezdésért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.