Istentisztelet 2021. október 31. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 31.


Az istentisztelet rendje:
Az igehirdetés alapigéje: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” (1Kor 13,1–3)

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 425:1
 3. Főének: Szeretet áradjon köztünk…

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: 1Kor 13
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 154
 5. Igehirdetés: 1Kor 13,1–3 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 234:3
 7. Imádság, Úri ima
 8. Úrvacsora előtti ének: 435:1–2
 9. Úrvacsora (úrvacsorai énekek: 458–462) Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
 10. Áldás
 11. Hirdetések
 12. Záró ének: 395:1–3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 (Gyászolók vasárnapja) – Oláh István, 18:00 – Dancsó Zoltán

Hirdetések:

 1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Kollos Miklós és Pálfi Éva.
 2. Ma 17 órától úrvacsorával egybekötött egyházmegyei ünnepi reformációs istentiszteletet tartunk, melyet a Gályarabok emlékoszlopának megkoszorúzása követ. A 18 órakor kezdődő istentisztelet elmarad.
 3. 2021. november 6-án (szombaton) 11 órától Láng-Miticzky Katalin textil- és képzőművész tart tárlatvezetést a Nagytemplom Galériáján bemutatott időszaki kiállításának zárásaként. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 4. Egy rendhagyó nagytemplomi programra, méghozzá véradásra szeretnénk hívni a Testvéreket. Az utóbbi két év eseményei erősen az egészség és az egészségügyi ellátás fontosságára irányította a figyelmünket. Így fogalmazódott meg a gondolat, hogy segítsük az egészségügyi ellátórendszert, ezen keresztül embertársainkat, egy gyülekezeti véradással. A Leány utcai Gyülekezeti Központban kerülne erre sor 2021. november 9-én (kedden) 13:00 órától este 18:00 óráig. Szeretnénk továbbá kérni, hogy jelezze előre, aki részt szeretne venni, hogy be tudjuk osztani az óránkénti létszámot. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy Libor Andrea diakónus elérhetőségein (+3630/5832794; diakonia@nagytemplom.hu).
 5. 2021. november 16-tól egyéni és csoportos gyászfeldolgozó kurzust indítunk, amelyre szeretettel várjuk mindazokat, akik szerettüket elveszítették. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon (52/614–160), illetve Dancsó Zoltán lelkipásztor testvérünknél (dancso.zoltan@reformatus.hu).
 6. Egyházunk Zsinatának döntése alapján 2021. november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet.
 7. A Nyitott Ajtó Szociális Központ (Múzeum u. 2. sz.) gépkocsivezető-segítő munkakörben és gondozói munkakörben keres munkatársakat. A munkakör betöltésével kapcsolatosan érdeklődni Kiss Ilona intézményvezetőnél lehet a +36-30/6760205-ös telefonszámon.
 8. Szeretettel hirdetjük, hogy habár a beteglátogatás szolgálata gyülekezetünkben a járvány ideje alatt, érthető okokból, háttérbe szorult, de nem szeretnénk erről megfeledkezni. Aki betegség miatt nem tud eljárni a gyülekezet közösségébe, de szeretne látogatást lelkipásztor, diakónus vagy akár önkéntesek részéről, kérjük, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-164, email: diakonia@nagytemplom.hu).

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyászolókért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

 

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige:

Mk 5,21–43; következő alkalom: november 8.)

Kedd:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaóra

17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítő

18:00 Kórus

18:30 Házi csoport

 

 

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

14:15 Konfirmációi felkészítés

19:00 Egyetemisták köre

Felnőttként konfirmáltak köre

Kőszikla bibliakör (hónap 2. és 4. csütörtökén)

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

Szombat:

17:00 Középkorúak bibliaköre (következő alkalom: november 6.)

Ifjú házasok köre (hónap 2. szombatján)

Női kör (következő alkalom: november 13.)