Egyházmegyei ünnepi reformációs istentisztelet 2021.10.31. 17 óra

Ünnepi úrvacsorás istentisztelet a  reformáció  emlékünnepe  alkalmából

(Debrecen-Nagytemplom, 2021. október 31. 17.00)

 

Igei köszöntés (állva): – Püski Lajos egyházkerületi lelkészi főjegyző

Gyülekezeti ének (állva): 25. zsoltár 1. verse

„Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram…”

Gyülekezeti ének (ülve): 390. dicséret 1-2. verse

„Erős vár a mi Istenünk…”

 

Isten rendelése – Bűnvallás – Kegyelemhirdetés (állva):

Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

 

Kórusmű – Beethoven: Isten dicsősége

Vezényel: Tóth-Bartók Dániel református karnagy

Előadja az Egyesített Ökumenikus Kórus

 

Imádság (állva): Zsoldos Tibor református lelkipásztor

 

Igehirdetés: A 46. Zsoltár üzenete

Zsolt 46,2-4 – Hadházi Tamás esperes

Gyülekezeti ének: „Új szívet adj…” 1. vers, új református énekeskönyv 725. ének

Zsolt 46,5-7 – Püskiné Szécsi Judit lelkipásztor

Gyülekezeti ének: „Új szívet adj…” 2. vers, új református énekeskönyv 725. ének Zsolt 46,9-10 – Nagy Gábor lelkipásztor

Gyülekezeti ének: „Új szívet adj…” 3. vers, új református énekeskönyv 725. ének Zsolt 46,11-12 – Lovász Krisztián lelkipásztor

 

Kórusmű – Beharka: Szent az Úr, az alkotó

Vezényel: Pető István baptista karnagy

Trombitán közreműködik: Györgyfi Zsolt

Előadja az Egyesített Ökumenikus Kórus

 

Utóima: – Bereczki Lajos, baptista lelkipásztor

 

Meghívás az úrasztalához: Vincze András református lelkipásztor

 

Úrvacsora előtti gyülekezeti ének:

  1. zsoltár 1. verse – „Az Úr énnékem őriző pásztorom…”

 

Úrvacsorai ágenda (állva): Oláh István református lelkipásztor

Úrvacsora

 

Úrvacsora alatt az Egyesített Ökumenikus Kórus és a gyülekezet énekel.

Kórusmű – Warren: Mindenható…

Vezényel: Kurgyis András református karnagy

Orgonán kísér: Vad Péter karnagy – tanár

Előadja az Egyesített Ökumenikus Kórus

Gyülekezeti énekek: 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 440.

Az úrvacsorát lezáró rész: Beszterczey András református lelkipásztor

 

Hálaadó imádság: Püski Lajos egyházkerületi lelkészi főjegyző

Mi Atyánk…

 

Adakozás meghirdetése: Hadházi Tamás esperes

Adományainkkal a Debreceni Karitatív Tanács adventi akcióját támogatjuk.

 

A záróének után megkoszorúzzuk az emlékkertben a Gályarabok emlékoszlopát és a reformáció emlékművét. Kérem a gyülekezetet, hogy a kivonulásnál vegyék igénybe a keleti kijáratot is, és maradjunk még együtt a rövid megemlékezés alatt is.

 

Himnusz

 

Áldás – Hadházi Tamás esperes

 

Gyülekezeti ének (ülve):

  1. dicséret 3-4. verse

 

 

KOSZORÚZÁS AZ EMLÉKKERTBEN

Köszöntés: Dr. Gonda László egyházkerületi főtanácsos

Emlékbeszéd: Dr. Fazakas Gergely Tamás, a TTRE presbiteri főjegyzője

Koszorú elhelyezése a Gályarabok Emlékoszlopánál

Koszorú elhelyezése a Reformáció Emlékművénél

Gyülekezeti ének: 90. zsoltár 1. vers

„Te benned bíztunk eleitől fogva…”

 

Koszorúznak:

Püski Lajos, Ember Sándor, Asztalos Richárd

Hadházi Tamás, dr. Fazakas Gergely Tamás, Bereczki Lajos