Istentisztelet 2021. december 19. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

 

Advent negyedik vasárnapja

Advent 4. vasárnapjának üzenete – „Örüljetek az Úrban! Az Úr közel!” – az örvendezés hangját szólaltatja meg. A készülődés nem csak a bűnbánat és „takarítás” ideje, hanem az örömmel készülésé is.

Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 4,1–5

Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet.

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 447:1 (régi Énekeskönyv: 371:1)
 3. Keresztelés
 4. Gyerekek karácsonyi kisfilmje
 5. Főének: 831:1–4 (régi Énekeskönyv: 471:1–4)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
 2. Igeolvasás: Mt 11,2–10
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 325:1 (régi Énekeskönyv: 201:1)
 5. Igehirdetés: 1Kor 4,1–5 Oláh István lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 548:2 (régi Énekeskönyv: 234:2)
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Hirdetések
 10. Záróének: 228:1,5–6,10 (régi Énekeskönyv: 298:1,5–6,10)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Gál Miklós részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Tóth Sándorné Czeglédi Magdolna 61 évet élt testvérün-ket.

Jézus mondja: „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)

Emlékharang

A Rákóczi harang az istentiszteletet követően Böttkös Sándor halálának 15. évfordulója alkalmából fog megszólalni.

Hirdetések

 1. Megvásárolható a kijáratnál: A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete, illetve az Immánuel Otthon és Iskola életéről szóló jubileumi kiadás “Harminc év harminc áldása” címmel.
 2. Megjelent Csorba Gergő tavalyi adventi CD-jének folytatása, „Karácsonyi zongora meditációk” címmel, amiben énekeskönyvünk karácsonyi dallamait dolgozza fel. A kiadvány megrendelhető a szerzőnél. Érdeklődni a Lelkészi Hivatalban lehet.
 3. Testvéreink segítségét kérjük az elkészült karácsonyi csomagok célba juttatásához, melyeket az istentiszteletet követően a templom keleti szárnyában lehet felvenni.
 4. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát gyülekezeti tagjaink számára. Aki szívesen fogadna látogatást, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-160; email: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu).
 5. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt. Kérjük a Testvéreket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 6. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, melyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, melyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában!

Hétközi alkalmaink (XII.20-XII.24)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 7,1–23) GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 

Ünnepi istentiszteleti rend

December 24. – Szenteste

16:00: Dr. Fekete Károly

December 25. – Karácsony 1. napja

08:00 (úrvacsorás): Püski Gábor

10:00 (úrvacsorás): Beszterczey András

18:00 (úrvacsorás): Molnár Szabolcs

December 26. – Karácsony 2. napja

08:00: Dancsó Zoltán

10:00: Oláh István

18:00: Paczári-Pongor Melinda

December 31. – Óév

16:00: Oláh István

Január 1. – Újév

08:00: Molnár Szabolcs

10:00: Beszterczey András

18:00: Dancsó Zoltán

Január 2. – Vasárnap

08:00: Püski Gábor

10:00: Dr. Fekete Károly

18:00: Paczári-Pongor Melinda

 

Imádkozzunk beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért, orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)