Istentisztelet 2021.07.25. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 25.
Az igehirdetés alapigéje: „Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt, és szárba szökkent, termést hozott: egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is. Majd hozzátette: Akinek van füle a hallásra, hallja!” (Márk 4, 2-9)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Papp Imola segédlelkész
2. Fennálló ének: 487: 1
4. Főének: 279: 1, 3
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Márk 4,1-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 154
9. Igehirdetés: Márk 4,2-9 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 215: 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
14. Záró ének: 309: 1-7

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Püski Gábor, 10:00 – Molnár Szabolcs, 18:00 – Kubinyiné Mikó Ágnes
________________________________________

Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Király Levente Zsolt és Ember Orsolya, Horváth Gyula és Varga Evelin, Szabó Dávid és Szabóné Filep Dorina Réka, Lipóczki Zalán és Mocsári Anna.

2. A Rákóczi-harang:
– 2021. július 23-án 16 óra 14 perckor Dr. Szilassi Gyuláné halálának 3. évfordulóját hirdette;
– istentisztelet után Fehér Jánosné Major Erzsébet, Fehér János és Fehér Sándor emlékére szólal meg.
________________________________________

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának az elmúlt héten hozott közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.

2. 2021. augusztus 15-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor a gyermekek konfirmációjára. Ezen az alkalmon búcsúzunk el Káposztás Gábor beosztott lelkipásztortól, megköszönve szolgálatát.

3. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

4. 2021. augusztus 1-én (vasárnap) 18 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. A zenei szolgálatot Kiss Zoltán nyíregyházi orgonaművész végzi.

5. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Dorcas Center & Campingben.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a táborok áldásaiért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________