Istentisztelet 2021.07.18. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 18.

Az igehirdetés alapigéje: „.Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül” (Máté9, 36)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 23:1
3. Keresztelés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
4. Főének: 215: 1-2,6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ezékiel 34,1-6. 11-16
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 95: 4
9. Igehirdetés: Máté 9,36 Beszterczey András lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 397: 3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 229: 1-3

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Papp Imola, 10:00 –
Dr. Fekete Károly, 18:00 – Káposztás Gábor
________________________________________

Hirdetések:
1. A mai napon Boda Bianka, Kozlok Zara, Eszterhai Miklós, Eszterhai Petra, Gábor Emma, Csimbók Ervin és Kozma Kinga gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Taller János és Tanka Éva, Juhász Ferenc és Juhász Ferencné Kiss Margit Ilona, Antal Norbert és Kiss Eszter.

3. A Rákóczi-harang:
-2021. július 16-án, pénteken 10 órakor Stróbl Antal emlékét hirdette.
________________________________________

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának az elmúlt héten hozott közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.

2. 2021. július 25-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten köszönjük meg Papp Imola segédlelkészünk szolgálatát.

3. 2021. augusztus 15-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor a gyermekek konfirmációjára. Ezen az alkalmon búcsúzunk el Káposztás Gábor beosztott lelkipásztortól, megköszönve szolgálatát.

4. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

5. 2021. augusztus 1-én (vasárnap) 18 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. A zenei szolgálatot Kiss Zoltán nyíregyházi orgonaművész végzi.

6. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Dorcas Center & Campingben.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a táborok áldásaiért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)