Istentisztelet 2021.07.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. július 11.

Az igehirdetés alapigéje: „Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.” (Márk1,22.27)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89: 2
4. Főének: 390: 1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Márk 1,21-28
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 166: 1
9. Igehirdetés: Márk 1, 22.27 Vad Zsigmond ny. esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 226: 4
11. Imádság, Úri ima
13. Hirdetések
14. Záró ének: 298:1, 6-7, 10
15. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Püski Gábor
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Batiz Olivér, Trandafir Noel, Kis Csenge, Horváth Milán és Horváth Szofia gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Rácz László és Kerekes Anna, Dr. Szarka Tamás és Dr. Sall Dóra, Bereczki Dániel és Bereczki-Kardos Renáta, Vilmányi Zoltán és Kalucza Klaudia.
3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Kósa Emese 77 évet élt, Márton Béláné Tóth Mária Sárika 100 évet élt, Dávid Attila Zsigmond 69 évet élt és Czabán Egonné Nagy Róza 93 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
4. A Rákóczi harang:
– 2021. július 7-én 10 órakor Csatári István emlékét hirdette.
– 2021. július 8-án fél 12-kor Kovács Attila emlékére szólalt meg.
– istentisztelet után Márton Béláné Tóth Mária Sárika és Dávid Attila emlékére szólal meg.
________________________________________
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának az elmúlt héten hozott közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.
2. Július 16-án (pénteken) 19 órakor várunk mindenkit nagy szeretettel az Óbudai Kamarazenekar koncertjére a Nagytemplomba. Közreműködik Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész és Csorba Gergő gitárművész. A belépés díjtalan.
3. Július 17-én (szombaton) 15 órától “Érted amit olvasol? – Roma bibliafordítások Romániában” címmel előadást tart a Debreceni Református Kollégium Dísztermében David Gardner és Czövek Sára, a nemzetközi Wycliffe Bibliafordító Misszió munkatársai. A belépés díjtalan, a Missziói Bizottság minden érdeklődőt szeretettel hív és vár az alkalomra!
4. Július 17-én (szombaton) újra Egyháztáji vásárt tartunk 7-11 óra között a Leány utca 2. szám belső udvarán.
5. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
6. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Dorcas Center & Campingben.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a táborok áldásaiért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)