Istentisztelet 2021.06.27. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. június 27.

Az igehirdetés alapigéje: „Agrippa erre így szólt Pálhoz: Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Déltájban az úton láttam, ó, király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni.” (ApCsel 26, 1.9.12-16)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 19: 4
4. Főének: 168: 1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: ApCsel 26, 1-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 370: 1
9. Igehirdetés: ApCsel 26, 1. 9. 12-16 Dr. Fekete Károly püspök lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 385: 18
11. Imádság, Úri ima
13. Hirdetések
14. Záró ének: 298: 1, 7, 10
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Kovácsné Varjasi Adél 82 évet élt testvérünket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
________________________________________
1. Július 4-én (vasárnap) 18 órától zenés áhítatot tartunk. A zenei szolgálatot Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész végzi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre még lehet regisztrálni a honlapon.
3. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
4. Örömmel hirdetjük, hogy Papp Imola gyülekezetünk hatodéves teológus hallgatója sikeres záróvizsgát, illetve Püski Gábor gyülekezetünk segédlelkésze sikeres Egységes Lelkészképesítő Vizsgát tett.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a koronavírus-járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)