Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 16.

Az igehirdetés alapigéje: „Korán reggel fölkerekedett Jerubbaal, azaz Gedeon egész hadinépével, és tábort ütött a Haród-forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: A saját kezem szabadított meg engem! Most azért hirdesd ki a nép előtt: Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék Gileád hegyvidékéről! Erre visszatért a hadinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen! Akkor Gedeon levezette a népet a vízhez. Az Úr pedig ezt mondta neki: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak! És azok, akik nyaldosták a vizet, háromszázan voltak. A nép többi része letérdelve, kezét a szájához emelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik nyaldosták a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza! Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izráelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a háromszáz férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon.” (Bírák 7, 1-8)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 68: 1
3. Főének: 471: 1, 4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Bírák 6, 1-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 161: 1
8. Igehirdetés: Bírák 7, 1-8 Oláh István elnök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 393: 1
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 396: 1, 3
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Püski Gábor

Hirdetések:
1. A mai napon Lábas-Szűcs László és Licska Lili gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Pálfi Lajos 78 évet élt és Hernyákné Gellén Gabriella 70 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
3. A Rákóczi-harang:
– május 14-én, 11 órakor Barabás Mihály református lelkipásztor halálának 19. évfordulóját és 14 órakor Szöllősi Lászlóné Olasz Borbála emlékét hirdette;
– istentisztelet után Hernyákné Gellén Gabriella emlékére szólal meg.

1. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 20-ig van lehetőség a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására. Ez a támogatási forma nem igényel plusz anyagi ráfordítást, csupán néhány perc figyelmet, azonban nagy segítséget jelent a Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványai számára. Kérjük a Testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával lehetőség szerint segítsék a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány, az Immánuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány vagy a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány munkáját. Az Alapítványaink adószámai megtalálhatóak a gyülekezet honlapján. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

2. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül!

3. Május 22-én, szombaton 8 órától 11:30-ig újra Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2. udvarán.

4. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

5. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó az érvényben lévő jogszabályok szerint újra várja vendégeit kávézásra és könyvvásárlásra.

6. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

7. A Debrecen Televízió pünkösdig közvetíti az istentiszteleti alkalmakat, ezt követően pedig az interneten továbbra is követhető.

Alkalmaink:
– május 10-től újra indultak személyes találkozással a Bibliakörök.
– május 17-én este 6 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma.
– május 20-án és 21-én 18 órakor bűnbánati istentiszteleteket tartunk a Nagytemplomban.
– május 22-én, szombaton 18 órától tartjuk az Újrakezdés evangelizációs sorozat záróalkalmát. Amennyiben a szabályok lehetővé teszik, a templom háta mögötti Emlékkertben tartjuk az evangelizációt.
– május 23-án, Pünkösd I. napján a 8, 10 és 18 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk, 24-én, pünkösd II. napján pedig vasárnapi rend szerint várjuk istentiszteletre a Testvéreket.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)