Istentisztelet 2021.05.09. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 9.

Az igehirdetés alapigéje: „Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató,” (ApCsel 10,33-34)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 171
3. Főének: 166: 1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 10,23b-36, és 44-48
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 164: 1
8. Igehirdetés: ApCsel 10,33-34 Hadházi Tamás esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 438: 8
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Lelkészválasztó közgyűlés Szilágyi János Egyházmegyei gondnok
12. Záró ének: 325: 5
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Szász Anna Boglárka, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Molnár Szabolcs
________________________________________
Hirdetések:

1. A mai napon Gyenes Balázs Marcell gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását Szabó István és Tőkés Éva Gabriella, és Halász Ferenc és Román Teodóra.

3. Az elmúlt héten eltemettük Bolemán Gyuláné (Kónya Irén) 91 évet élt és Osváth Józsefné (Séra Ilona) 93 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
________________________________________

1. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 20-ig van lehetőség a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására. Ez a támogatási forma nem igényel plusz anyagi ráfordítást, csupán néhány perc figyelmet, azonban nagy segítséget jelent a Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványai számára. Kérjük a Testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával lehetőség szerint segítsék a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány, az Immánuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány vagy a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány munkáját. Az Alapítványaink adószámai megtalálhatóak a gyülekezet honlapján. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

2. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül! Az oldalon számos egyéni ötletet találhatnak, melyet otthoni csendességükben is teljesíthetnek, de azon is lehet előre gondolkodni, hogy mivel szeretnék elősegíteni a későbbiekben a gyülekezeti élet újraindulását.

3. Május 13-án, csütörtökön 10 órától istentiszteletet tartunk a mennybemenetel ünnepe alkalmából a Nagytemplomban.

4. Május 22-én, szombaton 8 órától 11:30-ig újra Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2. udvarán.

5. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

6. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó az érvényben lévő jogszabályok szerint újra várja vendégeit kávézásra és könyvvásárlásra.

7. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

Alkalmaink:
– május 10-től indulnak újra személyes találkozással a Bibliakörök.

– május 17-én este 6 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma.

– május 22-én, szombaton 18 órától tartjuk az Újrakezdés evangelizációs sorozat záróalkalmát. Amennyiben a szabályok lehetővé teszik, a templom háta mögötti Emlékkertben tartjuk az evangelizációt.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

________________________________________