Istentisztelet 2021.04.25. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 25.

Az igehirdetés alapigéje: „ApCsel 5,27-42”

Az istentisztelet rendje:

1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 153
3. Főének: 396: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Máté 10,16-28
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 463: 1
8. Igehirdetés: ApCsel 5,27-42 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: A Szentlélek leszáll és minden megváltozik
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Záró ének: 234: 2-3
13. Áldás

________________________________________

Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 10:00 – Beszterczey András- bemutatkozó istentisztelet
________________________________________
Hirdetések:

1.Az elmúlt héten eltemettük Pap Imre 76 évet élt és Orosi Lajos 68 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

2. A Rákóczi-harang:

– 2021. április 24-én 10 órakor Szekeres Árpád születésének 100. évfordulóját hirdette.
– a mai napon 14 órakor Tóth Péter halálának 1. évfordulójára szólal meg.
________________________________________

1. 2021. május 2-án az istentiszteletet követően presbiteri gyűlést tartunk a Nagytemplomban.

2. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa felhatalmazása alapján 2021. május 2-án a javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel újra személyes jelenlétben tartjuk istentiszteleteinket!

3. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 20-ig van lehetőség a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására. Ez a támogatási forma nem igényel plusz anyagi ráfordítást, csupán néhány perc figyelmet, azonban nagy segítséget jelent a Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványai számára. Kérjük a Testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával lehetőség szerint segítsék a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány, az Immánuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány vagy a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány munkáját. Az Alapítványaink adószámai megtalálhatóak a gyülekezet honlapján. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

4. Szeretnénk a gyülekezeti tagok figyelmébe ajánlani az Országos Vérellátó Központ felhívását, miszerint a járvány elleni védekezéshez nagyban hozzájárulhatunk véradással, vagy aki már átesett a koronavírus fertőzésen, az vérplazma adásával is segítheti a védekezést. Kérjük, aki teheti, segítse az egészségügy munkáját, és jelentkezzen a Bem téren található Vérellátó Központban!

5. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

6. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

7. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül! Az oldalon számos egyéni ötletet találhatnak, melyet otthoni csendességükben is teljesíthetnek, de azon is lehet előre gondolkodni, hogy mivel szeretnék elősegíteni a későbbiekben a gyülekezeti élet újraindulását.

8. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást május 9-re tűztük ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára május 2-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

9. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

10. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

11. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)