Istentisztelet 2021.03.14. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 14.

Az igehirdetés alapigéje: „Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam.”(János 14, 25-28)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 166: 1
3. Főének: 234: 1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 14, 12-24
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe
8. Igehirdetés: János 14, 25-28 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 225: 8
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Himnusz
13. Záró ének: 234: 3-4
14. Áldás
_______________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. március 21.
Igehirdetők: 10:00 – Oláh István, 18:00 – Szász Anna Boglárka
_______________________________________

Hirdetések:
1. A mai napon Teremi András Bence és Teremi Nóra gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________

1. Egyházunk Zsinatának kérése alapján a romló járványügyi helyzetre való tekintettel gyülekezetünkben március 21-én a 10 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleteket gyülekezeti jelenlét nélkül tartjuk, interneten keresztül közvetítjük. A 8 órakor kezdődő istentiszteleti alkalom elmarad. Személyes jelenléttel járó alkalmakat gyülekezetünkben március 26-ig nem tartunk. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06)52/614-160 vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

2. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon ((06)52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

3. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra nagytiszteletű Beszterczey András lelkipásztort hívta meg. Egyházi törvényeink szerint a választást megelőzően két vasárnap hirdetni kell a választásnak az időpontját, amelyet április 18-ra tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára április 11-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.
4. A március 22-ig meghirdetett szigorú korlátozó intézkedések miatt március 20-án az Egyháztáji vásár elmarad.

5. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó továbbra is árusít kávét elvitelre, illetve a webshopon keresztül lehet könyveket rendelni.

6. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a legújabb önkéntes feladatok, melyeket a Kihívások évére hirdettünk meg. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.

7. A húsvéti ünnepkörben szeretnénk újra tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy ezen a Húsvéton is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Pénzadományaikat kérjük, juttassák el személyesen a Lelkészi Hivatalba vagy átutalással a Nagytemplom számlaszámára.
A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a Lelkészi Hivatalban.

8. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

9. 2021. augusztus 2-6. között Hittan tábort tartunk Bánkon.

10. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)