Istentisztelet 2021.02.21. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 28.

Az igehirdetés alapigéje: „Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (János 11,21-27)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 23: 2
3. Főének: 295: 1-2
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 11, 17-45 Dr. Kolozsvári László Róbert felnőtt konfirmandus
6. Imádság Jobbágy Éva felnőtt konfirmandus
7. Igehirdetés előtti ének: 329: 3
8. Igehirdetés: János 11, 21-27 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 275:2
10. Imádság, Úri ima
11. Felnőtt konfirmáció Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
12. Felnőtt konfirmandusok köszöntése Juhász László gondnok
13. Hirdetések
14. Záró ének: 230: 1-3
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. február 28.
Igehirdetők: 08:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – Szász Anna Boglárka, 18:00 – Oláh István
________________________________________

Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Bige György 69 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
2. A Rákóczi-harang:
– február 16-án 11 órakor Hőgye Mihály születésének 100. évfordulóján szólalt meg.
– istentisztelet után Békési Jánosné Csapó Irén halálának 4. évfordulóját hirdeti.
________________________________________

1. Február 7-től a 8, 10 és 18 órakor kezdődő istentiszteletek gyülekezeti közösséggel vannak megtartva.

2. Február 27-én 17 órától evangélizációs alkalmat tartunk a Nagytemplomban, melyen igét hirdet Schaller Tamás monori református lelkipásztor és bizonyságot tesz Boros Lajos, a Magyar Baptista börtönmisszió vezetője.

3. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a Kihívások évére meghirdetett önkéntes feladatok. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.

4. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

5. 2021. augusztus 2-től 6-ig Hittan tábort tartunk Bánkon.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________