Istentisztelet 2020. március 29. 10 óra

2020. március 29. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”
(Lk 18,28-30)

Az igehirdetés témája: A böjt haszna

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Főének: 398,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 20,1-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 166,1
8. Igehirdetés: Lk 18,28-30 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 225,1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentisztelete: 2020. április. 5. Virágvasárnap
Igehirdető: 10:00 – Dr. Fekete Károly
A következő vasárnap igéje: János 12, 12-19 Címe: Miért követjük Jézust?
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Kocsor Győzőné (Szathmáry Margit) 96 évet élt és Csóka Sándorné (Biri Juliánna) 79 évet élt és Tiba Ferenc János 91 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
________________________________________
1. A Magyar Kormány szigorú rendelkezéseket hozott a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében. Az Egyházközség Elnöksége – összhangban a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetésének a javaslatával – 2020. március 16-tól felfüggeszti az istentiszteletek és a hétközi alkalmak (Bibliaórák, konfirmáció felkészítők, kóruspróba, bizottsági ülések stb.) megtartását.
Erre az intézkedésre azért volt szükség, hogy a járvány terjedését minél előbb megállítsuk és elkerüljük az esetleges fertőzésveszélyt. Tudatában vagyunk, hogy ezekkel az intézkedésekkel gyülekezetünk élete és hitünk megélése átalakul, de elsődleges szempont számunkra a testvérek egészségének védelme.
Azonban ez nem jelenti azt, hogy lelki táplálék nélkül maradnánk, ugyanis vasárnap 10 órakor élő adásban közvetítjük az istentiszteletet a Nagytemplomból gyülekezetünk weblapján, a https://www.nagytemplom.hu/online-istentisztelet/ oldalon és a Facebook-oldalunkon (https://www.facebook.com/nagytemplom/). Emellett a Debrecen Városi Televízió (DTV) élő adásban is sugározni fogja az istentiszteletünket, amely követhető lesz a www.dehir.hu oldalon is.
Az istentisztelet mellett hetente több alkalommal a lelkipásztorok személyes, lelket erősítő és reménységet munkáló üzeneteket fognak eljuttatni a testvéreknek a gyülekezet Facebook-oldalán keresztül.
Továbbá szeretnénk tudatni a testvérekkel, hogy a keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk
Hangsúlyt fektetünk az előttünk lévő időszakban a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni a veszélyhelyzet idején is.

A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején rendkívüli ügyeleti rendben működik, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a testvéreknek, akkor tájékoztatást a nagytemplom@reformatus.hu e-mail címen, vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 614-160-as telefonszámon kaphatnak.
Kérjük, hogy folyamatosan kövessék a testvérek a híradásokat és gyülekezetünk közleményeit, mert a változásokról szóló információkat a www.nagytemplom.hu oldalon rendszeresen aktualizáljuk és közzétesszük. A húsvéti ünnepkör alkalmairól is itt fogunk tájékoztatást adni.

2.Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy az elmúlt héten 55 élelmiszercsomagot juttattunk el rászoruló családoknak, egyedülálló időseknek. Kérjük a testvéreket, ha van az ismeretségi körükben olyan gyülekezeti tag, akinek segítségre van szüksége, akkor azt jelezzék a Lelkészi Hivatal felé.

3.Érezve a jelenlegi helyzet súlyos gazdasági következményeit, a gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket. A húsvéti áldozatos boríték adományai is ezt a célt szolgálják. Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437.
4.Gyülekezetünk önkéntesekkel szájmaszkok készítését is elkezdte. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak: varrásban, szállításban, felhasználható anyag felajánlásával. Várjuk azokat is, akik ezt a szolgálatot pénzbeli adományaikkal tudják támogatni (egy maszk anyaköltsége: kb. 200 Ft) Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, adomány vírus elleni védekezésre megjegyzéssel. Az önkéntesek számára, a jelen helyzetnek megfelelően tudunk igazolást kiállítani. Bővebb információt gyülekezünk honlapjáról és a következő telefonszámon lehet kapni: 06-30-67-60-205
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, a világi vezetők bölcs döntésért és az egészségügyi dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)