Istentisztelet 2020. március 22. 10 óra

 

2020. március 22. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”. Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magad, mert meg van írva: „Megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” Jézus így válaszolt neki: Megmondatott: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre.”
(Lk 4,1-13)
Az igehirdetés témája: Böjt: erőmerítés Istentől
Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 151
 3. Főének: 461,1-6
 4. Előfohász
 5. Igeolvasás: 1Móz 3,1-13
 6. Imádság
 7. Igehirdetés előtti ének: 256,1
 8. Igehirdetés: Lk 4,1-13  – Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 9. Igehirdetés utáni ének: 463,1
 10. Imádság, Úri ima, Áldás
 11. Hirdetések
 12. Záró ének: 200,1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentisztelete: 2020. március 29.
Igehirdető: 10:00 –Vad Zsigmond
A következő vasárnap igéje: Lukács 18, 28-30 Címe: A böjt haszna
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Lakatos Dominik Szebasztián részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Hőgye Mihály 99 évet élt és Berta Jánosné (Víg Ilona) 98 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Március 20-án 11 órakor Hőgye Mihály emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Berta Jánosné (Víg Ilona) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A Magyar Kormány szigorú rendelkezéseket hozott a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében. Az Egyházközség Elnöksége – összhangban a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetésének a javaslatával – 2020. március 16-tól felfüggeszti az istentiszteletek és a hétközi alkalmak (Bibliaórák, konfirmáció felkészítők, kóruspróba, bizottsági ülések stb.) megtartását.
Erre az intézkedésre azért volt szükség, hogy a járvány terjedését minél előbb megállítsuk és elkerüljük az esetleges fertőzésveszélyt. Tudatában vagyunk, hogy ezekkel az intézkedésekkel gyülekezetünk élete és hitünk megélése átalakul, de elsődleges szempont számunkra a testvérek egészségének védelme.
Azonban ez nem jelenti azt, hogy lelki táplálék nélkül maradnánk, ugyanis vasárnap 10 órakor élő adásban közvetítjük az istentiszteletet a Nagytemplomból gyülekezetünk weblapján, a https://www.nagytemplom.hu/online-istentisztelet/ oldalon és a Facebook-oldalunkon (https://www.facebook.com/nagytemplom/). Emellett a Debrecen Városi Televízió (DTV) élő adásban is sugározni fogja az istentiszteletünket, amely követhető lesz a www.dehir.hu oldalon is. Ez különösen azok számára fontos, akik nem rendelkeznek internetes elérési lehetőséggel. Az istentiszteletek videói utólag is visszanézhetők gyülekezetünk honlapján, Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján keresztül.
Az istentisztelet mellett hetente több alkalommal a lelkipásztorok személyes, lelket erősítő és reménységet munkáló üzeneteket fognak eljuttatni a testvéreknek a gyülekezet Facebook-oldalán keresztül.
Továbbá szeretnénk tudatni a testvérekkel, hogy a keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk
Hangsúlyt fektetünk az előttünk lévő időszakban a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni a veszélyhelyzet idején is.
Egymás terheinek hordozására talán most még nagyobb szükség van, ezért a húsvéti élelmiszer csomagokat el fogjuk készíteni rászoruló testvéreink számára. A csomagok elkészítését lehet támogatni adomány befizetésével a gyülekezetünk számlaszámára: 11738008-20080437. Kérjük a testvéreket, ha van az ismeretségi körükben olyan gyülekezeti tag, akinek segítségre van szüksége, akkor azt jelezzék a Lelkészi Hivatal felé.
A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején rendkívüli ügyeleti rendben működik, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a testvéreknek, akkor tájékoztatást a nagytemplom@reformatus.hu e-mail címen, vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 614-160-as telefonszámon kaphatnak.
Kérjük, hogy folyamatosan kövessék a testvérek a híradásokat és gyülekezetünk közleményeit, mert a változásokról szóló információkat a www.nagytemplom.hu oldalon rendszeresen aktualizáljuk és közzétesszük. A húsvéti ünnepkör alkalmairól is itt fogunk tájékoztatást adni.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, a világi vezetők bölcs döntésért és az egészségügyi dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)