Istentisztelet 2020. május 24. 10 óra

2020. május 24. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Főének: 166,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 2,8-14 és Mt 28, 1-8
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: Rinck: Gloria
8. Igehirdetés: 2Tim 1,7 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 275,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 196,1-3;7
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti kórus énekét egy korábbi istentisztelet felvételéből hallhattuk.
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Grunda János és Szabó Éva.
2. A Rákóczi-harang:
– Május 20-án 15 órakor Dr. Lévay Botond halálának 12. évfordulóját hirdette.
– Május 22-én 10 órakor a Magyar Református Egység létrejöttének 11. évfordulója alkalmából szólalt meg.
– Május 23-án 10 órakor Szabó Imréné (Burai Eszter) születésének 100. és halálának 7. évfordulóját hirdette.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
2.A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig, 10-től 16 óráig, és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
3. Nyári táboraink közül egyedül a gyermekek hittan táborát szervezzük meg 2020. július 27 és 31 között Bánkon.
4. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó újra várja a testvéreket, hétfőtől szombatig 10 és 17 óra között tart nyitva. Könyvesboltunk kínálata megtalálható az új webshopunkban, melynek internetes elérhetősége: https://karakter1517.shoprenter.hu/
5. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt helyezünk a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni.
6. A járványhelyzet súlyos gazdasági következményeit tapasztalva, gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket.
Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
7. Gyülekezetünk, önkéntesek segítségével szájmaszkok készítését végzi. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak. Pénzbeli adományaikkal is támogathatják a testvérek ezt a szolgálatot. Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, „adomány vírus elleni védekezésre” megjegyzéssel.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
Istentiszteleti rend a pünkösdi ünnepkörben 2020.

Május 28. (csütörtök) Bűnbánati istentisztelet
18:00 Molnár Szabolcs

Május 29. (péntek) Bűnbánati istentisztelet
18:00 Szász Anna Boglárka

Május 30. (szombat) Bűnbánati istentisztelet
18:00 Káposztás Gábor Május 31.

Pünkösd I. napja
8:00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10:00 Dr. Fekete Károly (úrvacsora)
18:00 Püski Gábor (úrvacsora)

Június 1. Pünkösd II. napja
8:00 Káposztás Gábor
10:00 Oláh István
18:00 Ésik Ádám

Pünkösdkor a húsvéti ünnephez hasonlóan, az internetes és televíziós közvetítés segítségével saját otthonunkban is magunkhoz vehetjük a szent jegyeket, valamint a templomban jelenlévő gyülekezet megfelelő biztonsági előírások mellett (külön kiskehely) részesülhet az úrvacsorai közösségben.