Istentisztelet 2020. május 10. 10 óra

2020. május 10. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!”
(Zsolt 46,11 a)

Az igehirdetés témája: A csend ajándéka
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Főének: 238,1-2; 8
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1 Kir 19,9-18 és Zsolt 46
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: Goller-Szent ige zendülj
8. Igehirdetés: Zsolt 46,11 a – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 274,3
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 270,1-3; 5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti kórus énekét egy korábbi istentisztelet felvételéből hallhattuk.
________________________________________
A következő vasárnap istentisztelete: 2020. május. 17.
Igehirdető: 10:00 – Dr. Fekete Károly
Az istentiszteletet 11 órától a Duna televízió közvetíteni fogja.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Deák József 67 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
________________________________________
1. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt helyezünk az előttünk lévő időszakban a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni a veszélyhelyzet idején is.
A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején rendkívüli ügyeleti rendben működik, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a testvéreknek, akkor tájékoztatást a nagytemplom@reformatus.hu e-mail címen, vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 614-160-as telefonszámon kaphatnak.
2. Érezve a jelenlegi helyzet súlyos gazdasági következményeit, a gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket. A húsvéti áldozatos boríték adományai is ezt a célt szolgálják. Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
3. Gyülekezetünk önkéntesekkel szájmaszkok készítését is elkezdte. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak: varrásban, szállításban, felhasználható anyag felajánlásával. Várjuk azokat is, akik ezt a szolgálatot pénzbeli adományaikkal tudják támogatni (egy maszk anyaköltsége: kb. 200 Ft) Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, adomány vírus elleni védekezésre megjegyzéssel. Az önkéntesek számára, a jelen helyzetnek megfelelően tudunk igazolást kiállítani. Bővebb információt gyülekezünk honlapjáról és a következő telefonszámon lehet kapni: 06-30-67-60-205
4. Bemutatkoznak a Nagytemplom Alapítványai!
Debreceni Nagytemplomért Alapítvány:
Célja, hogy a Nagytemplom, mint a magyarországi klasszicista építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, országos és nemzetközi jelentőségű műemlék épület megőrzését az alapítvány saját anyagi eszközeivel elősegítse.
Adószám: 18556403-1-09
Immánuel Alapítvány
A közel 30 éve működő alapítvány egyházközségünk halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatalok nappali ellátására létrehozott Immánuel Otthonát hivatott segíteni. Támogatja ezen fiatalok életminőségét segítő eszközök beszerzését, a speciális terápiás módszerek, művészeti tevékenységek bevezetését és fenntartását.
Adószám: 19123350-1-09
Nyitott Ajtó Alapítvány
Anyagi segítséget kíván nyújtani igazoltan segítségre szorulóknak a gyülekezetben, illetve Debrecen körzetében.
Adószám: 18553125-1-09
Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány
Az alapítvány támogatja a tiszántúli gyülekezetek javításra szoruló orgonáinak a felújítását, továbbá támogatást nyújt a kántorképzés és gyülekezeti kórusok számára, elősegíti egyházzenei könyvek, új zeneművek kiadását. Emellett segíti kórustalálkozók és egyházzenei rendezvények szervezését.
Adószám: 19128410-1-09
5. Kérjük a Testvéreket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a Magyar Református Egyház szolgálatait. Technikai szám: 0066
________________________________________
Kedves Testvérünk!

Hétfőn jelent meg a Magyar Református Egyház Zsinati Tanácsának állásfoglalása az istentiszteletek további rendjéről. Ebben a tájékoztatásban olvashatjuk a következőt:

“A Zsinati Tanács arra kérte a gyülekezeteket, hogy mindaddig, amíg a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem igazolják, az Elnökségi Tanács március 16-i ajánlásait vegyék figyelembe és továbbra se tartsanak templomokban és gyülekezeti házakban gyülekezeti közösség részvételével istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat.”

E döntés alapján gyülekezetünkben továbbra is a veszélyhelyzet alatt kihirdetett módon fogjuk az istentiszteleteket megtartani.

A vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet gyülekezetünk honlapján (www.nagytemplom.hu) és Facebook oldalán (www.fb.com/nagytemplom) kerül közvetítésre, valamint a Debrecen Televízió is sugározni fogja élő adásban. A vasárnap este 6 órakor kezdődő dicsőítő istentiszteletet gyülekezetünk honlapján és Facebook oldalán fogjuk közveteni élő adásban.

Természetesen azonnal informáljuk Testvéreinket a változásokról, ezért kérjük, kövessék a híradásokat. Az Elnökségi Tanácstól azt az ígéretet kaptuk, hogy hetente felülvizsgálják a javaslatukat, amelyet azonnal közölni fognak a gyülekezetekkel.

Isten áldását kérjük Testvérünk és Kedves Családja életére, és kívánunk jó egészséget, békességet és reménységét Jézus Krisztus által!

Az ige biztatása adjon erőt mindnyájunknak: “Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek…” (Zsolt 34, 5-6)

Tisztelettel:

Vad Zsigmond
esperes-lelkipásztor

Oláh István
lelkipásztor
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)