Istentisztelet 2020. január 5. 10 óra

2020. január 5. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18-20)

Az igehirdetés témája: Isten stratégiája
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 153
3. Főének: 463,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 1,14-22
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 397,4
8. Igehirdetés: Mt 28,18-20 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 396,1;3
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik (457 – 462) – Püski Gábor segédlelkész
13. Hirdetések, adakozásra felhívás – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
14. Záró ének: 426,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. január 12.
Igehirdetők: 8:00 –Vad Zsigmond, 10:00 –Oláh István,
18:00 –Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
Hirdetések:
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Vékony Sándorné (Paulai Gabriella)
80 évet élt és Bathó Istvánné (Furkó Emma) 90 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
________________________________________
1. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adományozta az Úrasztalára.
2. Megjelent a 2020. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál.
3. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
4. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 2020. január 8-ig leltározás miatt zárva tart.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a +36-30/589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az újév áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.