Imahét a Krisztus-hívük egységéért címen 2020. január 19-26. között ökumenikus imahetet tartanak Debrecenben a történelmi egyházak. Az alkalmak minden nap más-más helyszínen, 17 órától kerülnek megrendezésre.

Január 19. (vasárnap) 17 óra – Görög Katolikus Templom
Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök
Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes
Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus

Január 20. (hétfő) 17 óra – Evangélikus Templom
Köszöntés: Asztalos Richárd ev. lelkész
Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző
Imaközösséget vezeti: Széles Csongor ref. lelkész

Január 21. (kedd) 17 óra – Kistemplom-Ispotályi Református Templom
Köszöntés: Szakács György ref. lelkész
Igét hirdet: Papp János lelkész-baptista egyházelnök
Imaközösséget vezeti: Püski Lajos ref. lelkész

Január 22. (szerda) 17 óra – Szent Anna Római Katolikus Székesegyház
Köszöntés: Palánki Ferenc rk. püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök
Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

Január 23. (csütörtök) 17 óra – Árpád-téri Református Templom
Köszöntés: Veres János ref. lelkész
Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános
Imaközösséget vezeti: Iszlai Endre ref. lelkész

Január 24. (péntek) 17 óra – Baptista Imaház (Szappanos utca)
Köszöntés: Dobos Péter gyülekezetvezető presbiter
Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. metropolita
Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Január 25. (szombat) 17 óra – Megtestesülés Római Katolikus Templom
Köszöntés: Tóth László rk. plébános
Igét hirdet: Asztalos Richárd ev. lelkész
Imaközösséget vezeti: helyi lelkész

Január 26. (vasárnap) 17 óra – Református Nagytemplom
Köszöntés: Dr. Fekete Károly ref. püspök
Igeolvasás: Bereczki Lajos baptista lelkész-rektorhelyettes
Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus
Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök
Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd ev. lelkész
Záróima, Úri ima: Kocsis Fülöp gk. metropolita
Hirdetések, áldás: Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debrecen-Nagytemplom 24 darab harangjának elkészítésére ajánlja fel a debreceni ökumenikus közösség.